Sökning: "idrottsutövare"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet idrottsutövare.

 1. 1. TILLTRO TILL KNÄFUNKTION EFTER KNÄSKADA. EN JÄMFÖRANDE ENKÄTSTUDIE AV IDROTTARE SOM ANVÄNDER VS. INTE ANVÄNDER KNÄSKYDD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emil Bech; Alicia Hellmark; [2021-11-18]
  Nyckelord :Knäskador; idrottsutövare; knäskydd; tilltro; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Knäskador inom idrott är vanligt. Efter en knäskada använder en del idrottare knäskydd under idrottsutövande. Self efficacy, det vill säga tilltro till sin förmåga, är en viktig del av fysioterapeutisk rehabilitering. Risken att drabbas av en skada ärhögre vid låg tilltro till sin förmåga. LÄS MER

 2. 2. Classification in Functional Data Analysis : Applications on Motion Data

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Viktor Kröger; [2021]
  Nyckelord :Classification; Functional Data Analysis; FDA; motion data; ligament injury;

  Sammanfattning : Anterior cruciate knee ligament injuries are common and well known, especially amongst athletes.These injuries often require surgeries and long rehabilitation programs, and can lead to functionloss and re-injuries (Marshall et al., 1977). LÄS MER

 3. 3. LactateStat: Wearable Electronics and Software for Real-Time Lactate Monitoring in Sweat

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Emil Ekelund; [2021]
  Nyckelord :Sports Technology; Wearable; Potentiostat; Real-time; Lactate; Sweat; Idrottsteknologi; Bärbar; Potentiostat; Realtidsövervakning; Laktat; Svett;

  Sammanfattning : Lactate is an important biomarker in sports and the lactate threshold concept is one of the best indicators of endurance performance in an athlete. However, to quantify the lactate threshold, an invasive method to take a blood sample must be used. LÄS MER

 4. 4. "Inget kan stoppa idrott, så låt inget stoppa dig" : En kvalitativ intervjustudie om motivationen hos några damfotbollsspelare under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Arvidsson; Klara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Inre motivation; Yttre motivation; Fotbollsdeltagande;

  Sammanfattning : Idrottsrörelsen är stor i Sverige med flera miljoner medlemmar där fotboll är den största idrotten. Föreningsidrotten bidrar med en rad fördelar, både fysiska och psykiska. Trots detta är det fler som väljer att sluta idrotta, speciellt tjejer. LÄS MER

 5. 5. "Man får fråga sig fram": Fem trumpetlärares erfarenheter av skador relaterade till trumpetspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Joel Wååg; [2021]
  Nyckelord :Brassinstrument; Embouchure; Förebygga skador; Trumpet; Trumpetlärare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Brass instrument; Injury prevention; Trumpet teacher; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The physical aspects of playing the trumpet are sometimes compared to practicing sports in terms of strength and stamina. Just like injuries may cause big problems to athletes, an injury could be devastating to a musician's career. LÄS MER