Sökning: "idrottsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet idrottsutbildning.

 1. 1. Unga idrottares (väl)mående : En kvantitativ studie om psykisk ohälsa hos elever som läser Nationell idrottsutbildning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Casey Mattsson; Eva Sandström; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; attityder; elitidrott; NIU; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa och i hur stor utsträckning elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet upplever det. Syftet var även att undersöka elevers attityder till att söka hjälp vid eventuell upplevd psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Formell utbildning vs Socialt lärande : En kvalitativ studie om utbildningsledares syn på lärande i idrottsledarutbildningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :William Lövgren; Fredrik Krantz Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Social utbildning; idrottsutbildning; communities of practice och ledarskap;

  Sammanfattning : Idag styrs innehållet för idrottsutbildningar för barn och ungdomsledare av Riksidrottsförbundet (RF) samt specialförbunden i den aktuella idrotten. Dessa utbildningar är oftast styrda av ett så kallat styrdokument. LÄS MER

 3. 3. En likvärdig lärarutbildning i idrott och hälsa? : en kvalitativ studie om befintliga rörelsekulturer och beslutsprocesser

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Lindgren; Adrian Chong; [2018]
  Nyckelord :PETE; idrottslärarutbildning; ämnesinnehåll; likvärdig;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study has been to examine differences and similarities between five universities with physical education teacher programs. The focus has been on the syllabi regarding the subject didactics and the different movement cultures that are represented within the frame of these courses. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa bland unga fotbollsspelare på elitnivå : Upplevelsen, påverkan och hanteringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karol Michalski; Divar Matte; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrottsutbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. LÄS MER

 5. 5. Upplevd psykisk ohälsa och stress hos gymnasieelever : skillnader hos gymnasieelever med eller utan inriktning Nationellt Godkänd Idrottsutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Joachim Syrén; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; stress; gymnasieelever; nationellt godkänd idrottsutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se om det finns någon skillnad hos gymnasieelever med eller utan nationellt godkänd idrottsutbildnings (NIU) upplevda psykiska ohälsa och stress. Syftet var också att undersöka om det fanns ett samband mellan upplevd psykisk ohälsa och stress. LÄS MER