Sökning: "idrottsverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet idrottsverksamhet.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av ventilationssystem i en skola : Behovsstyrd ventilation i fastigheten Eken i Karlstad kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefina Johansson; [2018]
  Nyckelord :ventilation; energieffektivisering; behovsstyrning;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads-och servicesektorn för nästan 40 % av den totala energianvändningen och därför har många byggnader behov av energieffektivisering. Arbetet utgår från Eken, en del av Karlbergsskolan i centrala Karlstad, som är en kulturmärkt byggnad från 1890-talet. LÄS MER

 3. 3. Tänk utanför bollen : En komparativ studie mellan en lokal idrottsverksamhet och nationell idrottsverksamhet åren 1912-1927

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexander Ryberg Modeland; [2017]
  Nyckelord :idrottsverksamhet; lokal folkrörelse; politik; kvinnligt och manligt; fotboll.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fotbollens gemensamma språk : En studie om språkets betydelse för fotbollsspelare och språkutbildningens framtida plats på fotbollsplanen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Michael Bakken; [2017]
  Nyckelord :Sociolingvistik; integration; fotboll; delaktighet; gemenskap; språk;

  Sammanfattning : Fotbollens gemensamma språk kan framstå som en kliché och som något påhittat. Syftet med denna studie är att ge en bild av hur svensk fotbollsverksamhet arbetar med inkludering och olika faktorer som berör svensk integration med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 5. 5. Självkänsla och idrottslig kompetens hos idrottare inom Special Olympics

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Bengtsson; Malin Dalsmyr; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), IK<70, tenderar att ha lägre självkänsla än individer utan IF. Låg självkänsla korrelerar med psykisk ohälsa, såsom depression, ångest och ätstörningar. LÄS MER