Sökning: "idrottsvetare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet idrottsvetare.

  1. 1. Alumners sysselsättning från ett Idrottsvetenskapligt program i Mellansverige : Hur många alumner arbetar inom utbildningens områden och förberedde utbildningen dem för arbetslivet?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap; Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

    Författare :Christian Högqvist; Jakob Källström; [2017]
    Nyckelord :Alumn; Tidigare studenter; Arbetsmarknad; Sysselsättning; Idrottsvetenskapliga programmet;

    Sammanfattning : Problemet enligt studierna har påvisat resultat som tyder på att alumner från generella utbildningar behöver längre tid till att etablera sig på en relevant arbetsmarknad. Arbetsmarknaden kan även vara otydlig vilket inverkar på alumners möjligheter till att få en anställning med anknytning till utbildningen. LÄS MER