Sökning: "idyll"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet idyll.

 1. 1. Landsbygd i nöd och lust : En etnologisk studie av livsstilsmigration till Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Gurbet Peker; [2019]
  Nyckelord :Lifestyle migration; countryside; Gotland; rural idyll; phenomenology; animals; animal keeping; authenticity; ethnography.; Livsstilsmigration; landsbygd; Gotland; rural idyll; fenomenologi; djur; djurhållning; autenticitet; etnografi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine lifestyle migration as a cultural and everyday practice, with the emphasis being on observing how lifestyle changes from urban to rural are described, practiced and made meaningful by people who have left major Swedish cities behind, in favour of a life on the Gotlandic countryside. The empirical material has been collected through ethnographical methods and is based on observations and qualitative interviews with 13 individuals who all reside on farms and practice animal husbandry. LÄS MER

 2. 2. Det ligger i deras händer : En sociologisk studie om segregationen mellan Bredäng och Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Afram; Suleyman Celebi; [2017]
  Nyckelord :Residential segregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; social economic; established outsider; idyll; ghetto and public housing the million programme project ; Boendesegregation; Bredäng; Mälarhöjden; Mälaräng; socioekonomisk; etablerade outsiders; idyll; ghetto och miljonprogram.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring out the social economic residential segregation that exists in Bredäng and in Mälarhöjden by experiences and perceptions from local residents with a qualitative research. The study will also show how these expectations forms from local residents in these districts. LÄS MER

 3. 3. Auktoritet i idyllen : Maskuliniteter i Carl Larssons fadersgestalt

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Ribeiro; [2017]
  Nyckelord :Carl Larsson; self-portrait; father figure; masculinities; authority; idyll; Joseph A. Kestner; Tamar Garb; Sara Ahmed; queer phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis investigates representations of masculinities and the father figure in the Swedish painter Carl Larsson’s (1864-1919) self-portraits from 1895. The paintings are analysed through the concepts authority, a term closely connected to the father figure, and idyll, a term often used to describe Larsson’s art. LÄS MER

 4. 4. Constructing Rural Identities – A Diverse Narrative

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Selma Steitz; [2016-07-05]
  Nyckelord :rural space; rural identity; gender; sexuality; class; age; time; the body; qualitative research; narrative research; Germany;

  Sammanfattning : So far, rural people and communities have not received much consideration within the field of gender studies while urban individuals and their lifestyles have been normalised. I argue that the rural space inhabits a huge variety of people who deserve to be recognised within the field and can contribute to the production of new knowledge. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till Första klass : en narrativanalytisk studie av Bräcke kommuns marknadsföringskampanj "Första klass"

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Magnusson; [2016]
  Nyckelord :kommunal marknadsföring; Bräcke kommun; narrativanalys; semiologisk analys; semiologisk bildanalys; identitet;

  Sammanfattning : Urbaniseringen är en fortsatt trend som följt med in i tjänstesamhällets samtid. Som en följd av urbaniseringen har många kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner avsides från urbana centra, drabbats av ett sjunkande invånartal och de konsekvenser detta för med sig. LÄS MER