Sökning: "ifrs avskrivningar"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden ifrs avskrivningar.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER

 2. 2. Goodwill och framtida kassaflöde : Finns det något samband mellan en nedskrivning av goodwill och framtida kassaflöde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Viklund; Andreas Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwill Impairment; Kassaflöde; Cashflow; IFRS; Goodwill; Goodwill Impairment; Kassaflöde; Cashflow; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om en goodwillnedskrivning har något samband med framtida kassaflöde. Metod: I studien har en multipel regressionsanalys utförts, som är inspirerad av en tidigare studie av Jarva (2009). LÄS MER

 3. 3. Effects of inflation adjustments on IFRS Financial Reporting in Brazil : -A comparative study of nine companies for the accounting years of 2015 and 2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David England; Elin Mikaelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International accounting principles are generally based on historical cost accounting which, according to Munteanu and Zuca, is the best suited accounting method due to its conforming character of clarity and reliability. Large relative price changes and high inflation makes historical cost accounting less relevant and comparable as money loses its purchasing power. LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan IFRS och US GAAP : En jämförande studie av materiella anläggningstillgångar gällande avskrivningar och nedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikki Marjanovic; Lina Åsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Allokering av relationer vid rörelseförvärv - En studie om anledningar bakom redovisningsval

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holmberg; Simon Lundmark; [2017-08-24]
  Nyckelord :IFRS; kundrelationer; leverantörsrelationer; rörelseförvärv; goodwill.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att företagens relationer med kunder och leverantörer är viktigabåde för företagens värde och för dess överlevnad. För att detta värde ska kunna återspeglas påett relevant, tillförlitligt, och jämförbart sätt har standarden IFRS 3 tagits fram. LÄS MER