Sökning: "igenkänningsfaktor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet igenkänningsfaktor.

 1. 1. ”Asså, läsning är ju ändå rätt så kul” : En studie om högstadieelevers inställning till den skönlitterära läsningen i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Ellen Hermansson; [2020]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; skönlitteratur; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer motiverar högstadieelever till skönlitterär läsning i skolämnet svenska? : En studie utifrån högstadieelevers perspektiv om läsmotivation inom skönlitterär läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Ellen Hermansson; [2019]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; skönlitteratur; skönlitteraturläsning;

  Sammanfattning : Forskning visar att läsförståelsen hos de svenska skolbarnen ökar, men ändå talas det om att vi som lärare måste hjälpas åt att försöka motivera elever till att läsa mer, då läsmotivationen saknas. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad den svenskämnesdidaktiska forskningen säger om läsmotivationen hos högstadieungdomar i skönlitterär läsning. LÄS MER

 3. 3. Malmö by 360° – en studie om 360° video inom äldreomsorgen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kristin Johansson; Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :360° video; Virtual Reality; VR-sickness; motion sickness; immersion; närvaro; prototyp; välfärdsteknik; äldreomsorg; geriatrik; livskvalitet; igenkänningsfaktor; Alzheimer;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker i vilken grad 360° video betraktad i en HMD kan ha för livskvalitetshöjande effekt på boende inom äldreomsorgen i Malmö. Ensamhet och depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland personer över 65 år idag. LÄS MER

 4. 4. Är dagens Holgersson närmare barnen? : En komparativ visuell textanalys av Nils Holgersson och Kompassresan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Söderberg Emma; [2017]
  Nyckelord :didaktik; sociosemiotik; multimodala läromedel; visuell textanalys; symbolisk interaktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och jämföra den visuella interaktionen mellan läsare och huvud­karaktär, genom illustrationer, i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Kompassresan utifrån frågor om symbolisk relation. Illustrationerna analyseras med hjälp av visuell textanalys vilken bygger på teorier kring sociosemiotik och multimodalitet. LÄS MER

 5. 5. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2016]
  Nyckelord :äldreboende; utsikt; årstidsväxlingar i vegetation;

  Sammanfattning : Under mina arbetsår inom vården arbetade jag två år inom äldreomsorgen. Där fick jag uppfattningen om att personalen saknar tid för de bonde vars önskemål ofta kommer i andra hand. Att få använda utemiljöerna var ofta ett önskemål, vilket man som personal till största del inte kunde tillgodose. LÄS MER