Sökning: "ignatius"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet ignatius.

 1. 1. I en död som hans : En komparativ studie över hur martyrers tolkningar av martyrskap och dess lidande förändrats

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Freja Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Martyrdom; Modernity; Suffering; Pain; Secularization; Byung-Chul Han; Charles Taylor; Dietrich Bonhoeffer; Christian de Chergé; Perpetua; Ignatius of Antioch; Martyrskap; Moderniteten; Komparativ analys; Modernitetsteori; Lidande; Smärta; Sekularisering;

  Sammanfattning : The objectives of this study is to investigate how the church has changed over time, with focus on how modernity has influenced the church’s construction of its identity through martyrs’ texts, and to contribute to theory development through analysis. The study takes its theoretical starting point in Rowan Williams perspective on history as stories we tell to understand who we are. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Natural Radon Occurrence on the Severity of the COVID-19 Pandemic in Germany: a Spatial Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ignatius Gabriel Aloysius Maria Perera; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; Epidemiology; Germany; SARS-CoV-2; COVID-19; Radon; Spatial regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The exposure to naturally occurring, radioactive noble gas radon is known to cause permanent damage in lung tissue. Lung diseases and prior radiation of lung tissue have been identified as contributing to a severe progression of COVID-19. LÄS MER

 4. 4. OECD’s Proposed Crypto-Asset Reporting Framework (CARF): A Critique

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Ignatius Moylan; [2022]
  Nyckelord :carf; crypto-asset reporting framework; oecd; crs; common reporting standard; automatic exchange of information; AEOI; wallets; cold wallets; crypto-asset service provider; CASP; crypto. crypto-asset; cryptocurrency; cryptocurrencies; technological neutrality; reportable transactions; regulatory choke point model; choke point model; crypto intermediaries; due diligence;

  Sammanfattning : In March 2022, OECD published a public consultation document entitled Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Repoting Standard (CARF). This doucment proposed new and amended requirements covering reporting and exchange of information of crypto-assets as well as containing broader revisions to the existing Common Reporting Standard (CRS) for the automatic exhange of informaiton (AEOI) between countries. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär Thomasevangeliets unika Jesusord? : En analys av de logier som inte förekommer i de kanoniska texterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Zacharias Järphed Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Thomasevangeliet; logion; bibelkanon; Nag hammadi; gnosticism; bibelkommentarer; apokryf;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrevs som en del av Teologprogrammet på Umeå universitet inom ämnet exegetik och berörde det apokryfiska Thomasevangeliet. Thomasevangeliet är uppdelat i 114 Jesus-ord (logier) och av dessa är det endast 22 som inte har en parallell till Nya testamentets litteratur. LÄS MER