Sökning: "ikea Kundservice"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ikea Kundservice.

 1. 1. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lisa Assbring; Elma Halilović; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen? – En fallstudie om processerna på IKEA Kundservice center

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Daniel Djukic; Nosherwan Bajwa; Amir Amini Harati; [2009]
  Nyckelord :gränsöverskridande processer; kunskap; informationsutbyte; servicekultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Course: SMTX06, Bachelor of degree. 15 hp. Spring 2009 Authors: Amir Amini Harati, Nosherwan Bajwa, Daniel Djukic Title: Where is the border? – A case study of the processes in IKEA Customerservice center Supervisors: Jan E. LÄS MER

 3. 3. Personalidé som ett strategiskt verktyg - en fallstudie av IKEA Kundservice Center

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Möller; [2003]
  Nyckelord :personalidé; affärsidé; systemteori; strategi; IKEA; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Mitt syfte med denna uppsat's är att skapa en förståelse för begreppet personalidé och des's användbarhet genom att studera och analysera hur design och implementering av personalidé, utifrån en given affärsidé, kan utforma's på ett framgångsrikt sätt. Metod Det empiriska materialet bygger på en fallstudie av IKEA Kundservice Center i Älmhult. LÄS MER