Sökning: "ikea csr social media"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ikea csr social media.

 1. 1. CSR-Kommunikation i praktiken - Textanalys av CSR-kommunikation i tre företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Deyu Liu; Janett Mendoza; [2009-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Många stora företag skriver nuförtiden väldigt mycket om CorporateSocial Responsibility, det vill säga socialt ansvar. CSR är frivilliga upplysningar som företagkan kommunicera på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : Strategisk Tillämpning Mellan Olika Branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Charlie Andersson; Susanne Ikonen; [2008]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Service; Manufacturing; Consumer; Industry; Corporate Social Responsibility; Företagansvar; Branschjämförelse; CSR; Socialt Ansvar; Miljöansvar; Globalt Ansvar;

  Sammanfattning : Corporate Social ResponsibilityThis thesis intends to exam the strategic use of Corporate Social Responsibility within fifthteen different companies, classified/divided into three various industries. The aim is to compare the three different industries, to look for disparities and similarities in their use of CSR. LÄS MER