Sökning: "ikea etik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ikea etik.

 1. 1. Du ska inte bita den hand som föder dig : En studie på effekterna av religion och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarabien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jenny Vikström; Evelina Manfredsson; [2013]
  Nyckelord :Economics; The impact of culture; ethics and religion; consumer behavior; International marketing; swedishness; Ekonomi; marknadsföring; IKEA; H M; Kulturell påverkan; etik och religion; konsumentbeteende; internationell marknadsföring; svenskhet;

  Sammanfattning : Nyckelord: Kulturell påverkan, etik och religion, konsumentbeteende, internationell marknadsföring och svenskhet.SyfteSyftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer, såsom religion och etiska värderingar, påverkar svenska företags utformning av deras internationella marknadsföring med fokus på den saudiarabiska marknaden. LÄS MER

 2. 2. Organizational exposure to risk of unethical behaviour : in Eastern European timber purchasing organizations

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Daniel Norberg; Emil Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :corruption; purchasing; forestry; organization; timber;

  Sammanfattning : Issues: The issues Swedwood asked us to explore in their Eastern European timber purchasing organizations were:  Have clear directives been given to each purchasing unit regarding the purpose and scope of its activities?  If so, what do these directives contain?  If so, how are these directives followed?  How are purchasing transactions planned and carried out?  What roles are involved in the purchasing process, and what are the responsibilities and authorities of each role?  Can the purchasing process, or parts of the process, be improved?  Can the company organize its purchasing units more effectively to ensure best practices? Purpose: The overall approach we took was to assess Swedwood's potential exposure to low levels of legal or ethical practices by benchmarking its actual practices, using the concept of best purchasing practices described in the literature. Method: To collected data using qualitative methods, since this is an appropriate way of raising the sensitive issues that needed to be addressed. LÄS MER

 3. 3. Ingen reklam tack! Men gärna Ikea-katalogen : En studie kring vad som händer när marknadsföringen kliver in i sociala forum på Internet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Sofia Widén; Sofia Sundkvist; [2008]
  Nyckelord :SNS; marknadsföring; WOM; word of mouth; mun-till-mun; sociala roller; nätverk; Internet; sociala forum; vänskap; etik; moral; facebook; lunarstorm;

  Sammanfattning : The social network services (SNS) on the Internet are becoming more common, and are starting to have a higher range of users, which is affecting Internet marketing. We (the authors) have a feelingthat a growing online marketing within social networks could interrupt the order of social standards. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturens styrka - Att styra med hjärta och hjärna istället för med hela handen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Svensson; Ken Ogenbratt; Ida Hedegärd; [2005]
  Nyckelord :IKEA; företagskultur; organisationskultur; ekonomistyrning; styrmedel; ledarskap och motivation.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering: Den större uppmärksamheten riktad mot etik ochföretagsvärderingar har påverkat arbetssökande till att i större utsträckning söka sig till organisationer med stark företagskultur. Således har det idag blivit allt viktigare var man arbetar och med vem istället för med vad. LÄS MER

 5. 5. Etik och ansvar i företagets verksamhet. En fallstudie av IKEA

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Mihala; [2002]
  Nyckelord :företagsetik; affärsetik; företagets ansvar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur ett företag använder sig av etiska riktlinjer för sin verksamhet, samt hur detta påverkar relationerna med externa intressenter. Det framgick av vår undersökning att företagets etik handlar om att ta ansvar. LÄS MER