Sökning: "ikea kärnvärden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ikea kärnvärden.

 1. 1. Där livet händer - how storytelling is used to convey a message

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nina Björkmyr; Mira Ketzénius; [2019]
  Nyckelord :IKEA; Storytelling; Narrativ transport; Där livet händer;

  Sammanfattning : Med en vision att skapa en bättre vardag för de många människorna är IKEA idag en av världens största varumärken inom heminredning. Med hjälp av storytelling kan ett företag förmedla vilka kärnvärden de har. IKEA tillämpar storytelling genom reklamkampanjen Där livet händer, med syfte att beröra målgruppen 19-49 år. LÄS MER

 2. 2. CSR & Krishantering - Konsten att vara beredd för nya utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Olivensjö; Elsa Gejrot; Rebecca Persson; [2011]
  Nyckelord :CSR; krishantering; företagskultur; kärnvärden; kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson Handledare: Lars Carlman Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ann Svensson; Maria Andersson; [2009]
  Nyckelord :Corporate storytelling; Intern marknadsföring; kommunikationsverktyg; företagskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. LÄS MER