Sökning: "ikea kundrelationer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ikea kundrelationer.

 1. 1. CSR:s påverkan på kundrelationer : En fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alexander Thorell; [2015]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; marknadsföring; kundrelationer; kunders värdeskapande; Ikea; välgörenhetskampanjer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR:s påverkan på kundrelationer – en fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer. Kurs: Företagsekonomi III, marknadsföring, 15 hp, 2FE73E. Författare: Alexander Thorell Handledare: Prof. LÄS MER

 2. 2. Scandic Plaza i Umeå -en ljus framtid till mötes?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Grabbe; Emelie Selldén; [2012]
  Nyckelord :Lojalitet; Hotell; Kundrelationer; Word of mouth; Kundtillfredsställelse; Kundbeteende; Köpprocess;

  Sammanfattning : Scandic Plaza i Umeå är ett av de 160 hotell som ingår i Nordens ledande hotellkedja Scandic. Umeå är en stad med stark tillväxt och har blivit utnämnd till kulturhuvudstad 2014, något som väntas locka tusentals besökare. Vidare har även IKEA bestämt sig för att etablera sig i det kommande köpcentraprojektet Entré Syd. LÄS MER

 3. 3. Ingen reklam tack! Men gärna Ikea-katalogen : En studie kring vad som händer när marknadsföringen kliver in i sociala forum på Internet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Sofia Widén; Sofia Sundkvist; [2008]
  Nyckelord :SNS; marknadsföring; WOM; word of mouth; mun-till-mun; sociala roller; nätverk; Internet; sociala forum; vänskap; etik; moral; facebook; lunarstorm;

  Sammanfattning : The social network services (SNS) on the Internet are becoming more common, and are starting to have a higher range of users, which is affecting Internet marketing. We (the authors) have a feelingthat a growing online marketing within social networks could interrupt the order of social standards. LÄS MER

 4. 4. Hur kan företag utveckla kundrelationer med hjälp av en kundklubb? : En fallstudie på IKEA FAMILY

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Kajsa Augustsson; Linda Hedendahl; [2008]
  Nyckelord :lojalitet; relation; kommunikation; kundklubb;

  Sammanfattning : Kundklubbar är idag ett mycket välkänt fenomen, de flesta människor är idag medlemmar i en eller flera kundklubbar. Företagen använder sina klubbar i syfte att knyta kunderna närmare sig med hjälp av förmånliga erbjudanden och kampanjer. LÄS MER

 5. 5. På personlig frekvens - En studie av svenska B2C-företags inställning till RFID inom lojalitetsprogram

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Taina Saur; Kim Andersson; [2007]
  Nyckelord :CRM; lojalitetsprogram; Customer Relationship Management; RFID; identifieringstekniker; Radio Frequency Identification; database marketing; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Kundrelationerna i svenska B2C-företag är inte lika goda som de var för 60 år sedan och de är inte lika goda som företagen skulle önska att de var. Forskningsfrågan och syftet med uppsatsen var därför att förklara vad som påverkar svenska B2C-företags beslut att utnyttja Radio Frequency Identification (RFID) som identifieringsteknik för att personliggöra kundrelationer inom sina lojalitetsprogram. LÄS MER