Sökning: "ikea kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden ikea kvantitativ.

 1. 1. Pandemins inverkan på kommunikation via Instagram : En jämförande studie av Remne Blomsterdesign, Coop Sverige och IKEA Sveriges kommunikation via Instagram före och under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kristin Reising; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kommunikation; Covid-19; Pandemi;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs tre företag och deras Instagramkonton för att se vilken inverkan pandemin har haft på företagens kommunikation via sociala medier. Studien är uppdelad i tre olika perioder, en före pandemin och två under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Olika språk förmedlar olika kulturer : En studie av textanalys av IKEA:s katalog

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ying Wang; [2020]
  Nyckelord :textanalys; ideationell struktur; interpersonell struktur; interkulturell; inifrånperspektiv; utifrånperspektiv; social försiktighetsstrategi; förtrolighetsstrategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är genom textanalys undersöka hur interkulturella skillnader påverkar den ideationella strukturen och den interpersonell strukturen i texter på olika språk. De texterna är valda utifrån IKEA:s svenska och kinesiska katalogen 2020. LÄS MER

 3. 3. "Nobody´s equal ´til everybody´s equal" - En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexander Teame; William Turner; [2019-02-07]
  Nyckelord :Reklam; Identitetsgrupper; IKEA Sverige; Mångfald; Inkluderande kommunikation; Bildkommunikation; Normkritik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka frekvensen av representation av identitetsgrupper i IKEAs kundkataloger utifrån ett inkluderande perspektiv.Teori: Representation, Strategisk kommunikation, Bildanalys, NormkritikMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: IKEAs kundkataloger från år 1999, 2004, 2009, 2014 och 2019Resultat: Resultatet visar att frekvensen av representation av olika identitetsgrupper, utifrån ett inkluderande perspektiv, är något varierande. LÄS MER

 4. 4. Varför byter kunder kanal? : En kvantitativ studie av servicetjänsten beställ och hämta på Ikea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Dahlin; Siri Klintberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En trend i samband med marknadens ständiga förändring är att företag integrerar sina olika distributionskanaler, vilket gör dem till omnikanaler. En innovation inom omnikanaler är ’Buy-Online, Pickup In-Store’ (BOPS), vilket innebär att kunder köper sina varor via internet och sedan hämtar dem i ett varuhus. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande samarbeten vid innovationsutveckling : En studie om sambandet mellan komplexiteten i innovationsutvecklingsprocesser och tillämpandet av öppen innovation; fallet Ikea

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Simonson; Natali Ani Arzoumalian; [2018]
  Nyckelord :Open innovation; cross-border cooperation; innovation; disruptive innovation; incremental innovation; radical innovation; complexity; inside-out innovation; outside-in innovation.; Öppen innovation; gränsöverskridande samarbete; innovation; disruptiv innovation; inkrementell innovation; radikal innovation; komplexitet; innifrån-ut innovation; utifrån-in innovation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagens interna innovationsfunktioner minskas samtidigt som företagen i större utsträckning väljer att tillämpa öppen innovation, gränsöverskridande samarbeten. Massor av forskning visar på att öppen innovation innebär en rad fördelar och möjligheter, men även utmaningar. LÄS MER