Sökning: "ikea marketing strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden ikea marketing strategies.

 1. 1. Regnbågsflaggan som strategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Härstedt; Sascha Hansson; [2022]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; symbolisk mening varumärkesaktivism; digital marknadsföring.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer väljer idag i större utsträckning att övergå från traditionella medier till digitala plattformar för att kommunicera sin varumärkesidentitet. Digital marknadsföring ger organisationer möjlighet att nå ut till en stor publik, kommunicera sitt varumärke och lyfta upp deras värderingar. LÄS MER

 2. 2. Cultural awareness for competitiveness in the global market  IKEA’s Japan adventures as case study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Yulia Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Culture; Culture awareness; Globalization; Marketing Mix; Adaptation; Standardisation; Case Study;

  Sammanfattning : In internationalisation, entering new markets is a challenging and risky process.  There are various factors to consider when planning a strategic approach to meet the demand and preferences of customers in a foreign market. To meet this challenge, knowledge of the new market plays a major role in the outcome of internationalization. LÄS MER

 3. 3. Livet Hemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torsten Larsson; Adrian Nylander; Robert Presto; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; förtroende; covid-19; marknadskommunikation; samhällskris; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare insikt i hur företag kan bemöta de utmanande och föränderliga förutsättningar för förtroendebyggande marknadskommunikation som en pandemi medför i modern tid och hur situationen hanterats utifrån ett verkligt fall. ​Studien har en kvalitativ metod och en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Social Media Marketing Strategies and Consumer Engagement during the COVID-19 Pandemic : An exploratory study of IKEA, including a multiple-case comparison between the UK, Australia and Sweden.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap

  Författare :Johanna Stenberg; Milana Ruljova; [2021]
  Nyckelord :Social Media Marketing Strategy; Consumer Engagement; Instagram; COVID; IKEA;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The marketing efforts made by firms have been forced to change dramatically during the past year as a consequence of the COVID-19 pandemic. Online communication and social media platforms have seen a boom in users and firms have been forced to switch both their sales and marketing efforts to the online world. LÄS MER

 5. 5. Klimatkompensation – en översikt

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Wilhelm Kruse; Simon Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Klimatkompensation; Carbon offset;

  Sammanfattning : Klimatkompensation är en relativt nyutvecklad mekanism och har till viss del standardiserats efter Kyotoprotokollet. Rapporten syftar till att kartlägga mekanismens applika- tioner, bakgrund, certifikat och program genom en komparativ litteraturstudie. LÄS MER