Sökning: "ikea marknadsanalys"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ikea marknadsanalys.

 1. 1. Market shares of regional shopping centres with proximity to an IKEA warehouse : IKEA Centres Case Study

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anders Almgren; Viktor Haggren; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Market Analysis; Shopping Centres; Market Area; Market shares; Fastighetsmarknadsanalys; Köpcentrum; Marknadsområde; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : This master thesis focuses on regional shopping centre’s market shares. It is written in cooperation with IKEA Centres that provided data regarding their shopping centres and funds for the gathering of statistics. LÄS MER

 2. 2. Working process for Supplier Market Analysis, in line with IKEA's New Business approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sandra Carlson; Elin Liljekvist; [2015]
  Nyckelord :supplier mapping; supply market study; supplier market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The world is continuously changing. Today many companies work hard to keep up with the surrounding world to stay competitive. To work with finding new business opportunities has become of higher importance than ever. IKEA is a global company facing a tremendous growth to reach their goal for 2020. LÄS MER

 3. 3. The Russian birch plywood industry : production, market and future prospects

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Ekaterina Terzieva; [2008]
  Nyckelord :birch plywood; forestry; IKEA; market; OSB; production; Russia; wood-based panels;

  Sammanfattning : It is expected that the Russian birch plywood capacity will increase in the near future. Thus, there is a strong competition for the birch raw material in Russia. LÄS MER

 4. 4. Att göra det bästa av en god image - en analys av och åtgärder för servicemötet på IKEA Helsingborg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maria Håkansson; Andrea Althin Fölsch; [2005]
  Nyckelord :ikea; strategi; image; servicemötet; tjänstekvalitet; gapanalys; coaching; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : IKEA har under hela sin verksamhetstid befunnit sig i den strategiska position som benämnes hybrid, men har på senare tid tack vare ett förbättrat produktsortiment förflyttat sig närmare en differentieringsposition. Det har i sin tur medfört en höjd image som gjort att kunderna nu kräver mer service av IKEA Helsingborgs personal, en begäran som inte tillgodoses. LÄS MER