Sökning: "ikea värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden ikea värderingar.

 1. 1. Vad hade Ingvar gjort? : En kvalitativ studie om svenska IKEA-bolags kulturstyrning vid distansarbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Selskog; Joakim Valfridsson; [2022]
  Nyckelord :IKEA; corporate culture; cultural management; telecommuting; management control; Covid-19; management accounting; IKEA; Företagskultur; Kulturstyrning; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Covid-19; Distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagskultur är de trossystem, normer, värderingar och underliggande antaganden vars syfte är att bidra till en målkonkgruens inom organisationen. Litteraturen talar således för vikten av kulturstyrning, det framgick dock att det fanns en brist på studier kring hur företag aktivt styr sin företagskultur vid distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Regnbågsflaggan som strategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Härstedt; Sascha Hansson; [2022]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärkeskommunikation; symbolisk mening varumärkesaktivism; digital marknadsföring.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationer väljer idag i större utsträckning att övergå från traditionella medier till digitala plattformar för att kommunicera sin varumärkesidentitet. Digital marknadsföring ger organisationer möjlighet att nå ut till en stor publik, kommunicera sitt varumärke och lyfta upp deras värderingar. LÄS MER

 3. 3. Att motivera medarbetare till lärande och utveckling - En fenomenologisk undersökning om hur ledarskapet bidrar till motivation bland IKEA-medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Miranda Råvik; [2021]
  Nyckelord :Motivation; ledarskap; lärande; utveckling.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskapets inverkan på medarbetarna och deras motivation till lärande och utveckling är avgörande både för individens och organisationens framgång. Motiverade medarbetare presterar ofta bättre, vilket i förlängningen gynnar företagets lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Facilitating Radical Collaboration in Open Innovation : A case study in collaboration with IKEA

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Linnéa Strömstedt; Erik Vaagenes Rehmberg; [2021]
  Nyckelord :Open Innovation; Radical Innovation; Innovation Strategy; Radical Collaboration; Collaboration Setup; Öppen Innovation; Radikal Innovation; Innovationsstrategi; Radikala Samarbeten; Samarbetsstruktur;

  Sammanfattning : The increased customer demand for innovative and sustainable solutions implies that companies need to seek knowledge, and insights, beyond their traditional business models. This by opening up barriers and collaborating with other stakeholders. Using this approach is referred to in the literature as practicing open innovation. LÄS MER

 5. 5. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
  Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

  Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER