Sökning: "ikeas varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ikeas varumärke.

 1. 1. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :CSR; paper industry; reputational risk; supply network; traceability; försörjningsnätverk; pappersindustrin; spårbarhet;

  Sammanfattning : Pressure from regulation as well as customer demand on responsibly sourced and produced goods and services is greater than ever. IKEA is considered a bench mark company as regards CSR in global supply chains and now a system needs to be put in place to also secure responsible paper sourcing. LÄS MER

 2. 2. Analys av fyra svenska företags kundtidningar : Kundrelation och varumärke byggs när redaktionellt material anpassas för både tryck och webb

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linnéa Duné; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to clarify how four customer magazines and digital versions of the magazines are being used by their target group. It focuses on the Ikea customer magazine specifically. LÄS MER

 3. 3. Storytelling i reklamfilm; Etnografisk innehållsanalys av Ikeas reklamfilm.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Malin Skog; Amanda Torgersson; [2014]
  Nyckelord :storytelling; semiotik; ethos; pathos; logos; Ikea; Marketing; storytelling; semiotic; ethos; logos; pathos; Ikea; TV commercial; Marknadsföring; reklamfilm;

  Sammanfattning : Forskning visar att företag idag bör engagera människor emotionellt snarare än rationellt för att förmedla budskap. Storytelling är ett effektfullt verktyg med fördelen att kunna engagera människor på en emotionell nivå samt att det kan nyttjas inom flera användningsområden. LÄS MER

 4. 4. Digitaliserad Storytelling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Dahlman; Madeleine Hjalmarsson; Lovisa Johansson Mellbin; [2013]
  Nyckelord :Storytelling; Digital media; Brand; Emotionality; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Digitaliserad Storytelling – En fallstudie om att bygga IKEAs varumärke genom berättelser Seminariedatum: 2013-06-05 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Evelina Dahlman, Madeleine Hjalmarsson och Lovisa Mellbin Handledare: Fil. Dr. LÄS MER

 5. 5. Värdegrund och Employer Branding : En kvantitativ studie på IKEA Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Adam Klang; Daniel Moström; [2012]
  Nyckelord :värdegrund; företagskultur; chefer; ledning; ledarskap; Employer Branding; varumärke; IKEA; IKEA Karlstad;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka relationen värdegrund och Employer Branding och dess påverkan på de anställda inom en organisation. Tre frågeställningar formulerades inom ramen av syftet. LÄS MER