Sökning: "ikonografi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet ikonografi.

 1. 1. Försvunnen i översättningen : En text- och bildanalys över en tysk boktryckares urval i tre svenska helgonberättelser från 1400-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Eric Ask Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Helgonbiografi; urval; träsnitt; ikonografi; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to evaluate whether or not saintly biographies can provide readers with information about the saints’ origin in regard to people and geographical locations. This is achieved by analyzing St Erik (1125-1160), St Katarina of Vadstena (1332-1381) and St Birgitta of Vadstena (1303-1373) printed by Steffen Arndes in Lübeck 1492 in his legend Das Leuend der Hÿlghen, which are put in juxtaposition with three saint biographies written in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Artefacts in funerary scenes on Athenian white-ground lekythoi. Artefakter i begravningsscener på athenska vit-grundiga lekyter. : A comparison between iconography and text. En jämförelse mellan ikonografi och text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Carl William Eliasson; [2020]
  Nyckelord :White-ground lekythos; lekythoi; Athenian burial culture; funerary; white-ground technique.;

  Sammanfattning : This study analyses visible artefacts depicted on Athenian white-ground funerary lekythoi from between 475 to 425 BCE, to investigate what the iconographic information of the artefacts can tell us about the funerary activity and how the information relates to the written sources from antiquity. The purpose of this study is to gain a more in-depth view of the Athenian funerary activities, of which we currently have limited knowledge of. LÄS MER

 3. 3. Klassiskt och nordiskt : fornnordiska motiv i bildkonsten 1775-1855

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Hansson; [2020]
  Nyckelord :Old Norse mythology; iconography; Thor battering the Midgaard serpent; The death of Balder; Näcken and the daughters of Ägir; classicism; the classical tradition; Fornnordisk mytologi; ikonografi; Tors kamp med Midgårdsormen; Balders död; Näcken och Ägirs döttrar; klassicism; den klassiska traditionen;

  Sammanfattning : The subject of this master’s thesis is depictions of Old Norse mythology and related motifs in the visual arts during the period 1775–1855. The main question of this research is how the motifs were visualized and how the depictions are related to the classical tradition. LÄS MER

 4. 4. The Stela of Tita : Renewed Considerations on a late Middle Kingdom Stela at Museum Gustavianum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emmaline Trossvik; [2020]
  Nyckelord :Middle kingdom; stelae; iconography; Egyptian titles; Gustavianum;

  Sammanfattning : Private funerary stelae are a vital bundle of material in Egyptological research that may reveal plenty of information in terms of e.g. social structures, religious practices and linguistics. LÄS MER

 5. 5. Vinylskivan och dess estetik : En komparativ analys av tre olika skivomslag som använder kvinnokroppen som verktyg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna von Plato; [2020]
  Nyckelord :Vinylskiva LP-skiva Sébastien Tellier The Strokes Kesha Semiotik Ikonografi The Male Gaze Performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att diskutera vinylskivan och dess omslags estetiska utveckling under 1900-talet samt hur vinylskivan har fungerat som musikmedium. Vinylskivans omslag kommer att diskuteras utifrån hur det har påverkat skivmarknaden under tiden vinylskivan var det rådande musikformatet. LÄS MER