Sökning: "ikonografisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ikonografisk analys.

 1. 1. Vinylskivan och dess estetik : En komparativ analys av tre olika skivomslag som använder kvinnokroppen som verktyg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna von Plato; [2020]
  Nyckelord :Vinylskiva LP-skiva Sébastien Tellier The Strokes Kesha Semiotik Ikonografi The Male Gaze Performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att diskutera vinylskivan och dess omslags estetiska utveckling under 1900-talet samt hur vinylskivan har fungerat som musikmedium. Vinylskivans omslag kommer att diskuteras utifrån hur det har påverkat skivmarknaden under tiden vinylskivan var det rådande musikformatet. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionskulturen : Ett porträtt i tiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2019]
  Nyckelord :documentary photographs; art-science; Lauren Greenfield; Generation Wealth; social-constructivist; Erwin Panofsky; iconological interpretation; photography; consumption; konstvetenskap; samhällsanalys; dokumentärfotografi; Lauren Greenfield; fotografi; ikonografisk analys; Erwin Panofsky; konsumtion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine documentary photographs using art-science methods. The subject of the analyzes is photographer Lauren Greenfield’s project Generation Wealth, which reflects the Western consumer culture of our time. From a social-constructivist perspective, three photographs from this 25-year project are examined. LÄS MER

 3. 3. Allegori och antikreception : En ikonografisk analys av nischskulpturerna på Stockholms slotts södra entréparti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; nishe sculpture; sculpture; the Abduction Group; the Hercules Group; Tessin; Foucquet; Carl XI; Carl XII; Arkitektur; nischskulptur; skulptur; Enleveringsgrupp; Herkulesgrupp; Tessin; Foucquet; Karl XI; Karl XII;

  Sammanfattning : This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. LÄS MER

 4. 4. Going, going gone... : En berättelse om en bilds resa från gata till salong

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jessica Blixt; [2018]
  Nyckelord :Banksy; Street Art; gatukonst; Urban Art; institutionskritik; bildbiografi; ikonografi;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör transformation av bilder i påverkan av olika mekanismer och kontext. Fokus ligger på verket Girl and Balloon (2004), ett gatukonstverk av Banksy. Uppsatsen undersöker verkets omvandling från gatumålning till en perfomanceakt och dess rest Love is in the Bin (2018). LÄS MER

 5. 5. Offentlig konst i egenskap av en samhällsspegel : En studie av Carolina Falkholts konstverk Övermålning och dess uppseende i det offentliga rummet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig konst; Carolina Falkholt; Övermålning; samhällsspegel; platsspecifik konst; konst och politik; konst och debatt; bildanalys; Erwin Panofsky;

  Sammanfattning : Konst väcker något inom oss, en känsla av förundran, eufori, förvirring eller avsky för att nämna några. Somliga upplever en stark känsla att de måste uttrycka sig antingen positivt eller negativt om konstverket, främst det senare. Kanske rent av hävdar att konstverket inte bör existera i det offentliga rummet. LÄS MER