Sökning: "ikonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet ikonologi.

 1. 1. A Golden, Dim Dream : Intermedial analys av Sibylla Palmifera och Lady Lilith

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Julia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Dante Gabriel Rossetti; måleri; poesi; intermedialitet; ikonologi; den fallna kvinnan; den sexualiserade kvinnan; den dygdiga kvinnan; prerafaelitiska brödraskapet; den viktorianska epoken;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör användningen av intermedialitet för att förmedla ett narrativ i Dante Gabriel Rossettis verk Lady Lilith och Sibylla Palmifera. I uppsatsen undersöks hur Rossetti problematiserar den samtida kvinnosynen. Med intermedialitet menas användningen av två medier i samma verk, i detta fall sonett och måleri. LÄS MER

 2. 2. Den farliga kvinnan : En studie i Evas roll som syndamoder inom renässansens konst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Elsa Wedendal; [2016]
  Nyckelord :Eva; renässansen; kristen konst; ikonologi; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den negativa syn på Eva som präglade renässansens religiösa konst. Allt som oftast verkar konstvetare vara överens om att Evas framställning inom renässanskonsten tycks vara tyngd av främst negativa värden och associationer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor, män och sex : En studie om populärpressens sexualitetsframställning 1970-1990

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :André Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :sexualitet; maskulinitet; femininitet; Veckorevyn; Lektyr;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i två tidskrifter under 20 år, 1970-1990. De valda tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr då de vänder sig till skilda publiker. LÄS MER

 4. 4. I opposition mot traditionen : En konstsociologisk studie om etableringen av Elmgreen & Dragset och upprätthållandet av en avantgarde-position

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Josephine Dahlberg Jigander; [2015]
  Nyckelord :Elmgreen Dragset; The Award; konstvetenskap; konstsociologi; konstfält; avantgarde; konstvärlden; institutionella konstteorin; ikonografi; ikonologi; dadaism; provocerande konst; Biography; Bourdieu; Vilks;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att undersöka etableringen av konstnärsduon Elmgreen & Dragset och hur de med konstverket The Award (2014) utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet. Genom Erwin Panofskys analysmodell i ikonologi har arbetet undersökt hur konstverket innefattar en kritisk handling. LÄS MER

 5. 5. Den röda linjen : En psykoanalytisk och feministisk undersökning av Gillian Dysons konstverk Sine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Pontén; [2015]
  Nyckelord :Gillian Dyson; Sine; Performance; Psykoanalys; Feminism; Röd; Linje; Panofsky; Ikonologi; Ikonografi; Kvinnokroppen; Kvinnliga konstnärer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Gillian Dysons performancekonstverk Sine ur ett psykoanalytiskt och feministiskt perspektiv. Upplägget för uppsatsen följer Erwin Panofskys ikonologiska tolkningsmodell för att tydliggöra de olika skikt som står att finna i verket. LÄS MER