Sökning: "ikonotext"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ikonotext.

 1. 1. Vad sopas under mattan? – en analys av barn- och vuxenrelationen i Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Jåfs; [2019]
  Nyckelord :Sara Lövestam; Per Gustavsson; barn-och vuxenrelationen; Under mattan; det kompententa barnet; närläsning; ikonotext;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket "att sopa något under mattan" och den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under mattan. LÄS MER

 2. 2. Att bygga en normkreativ bokhylla En intersektionell analys av ett bokpaket från Olika Förlag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Miranda Högblom; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; Barnboksanalys; Förskola; Ikonotext; Intersektionalitet; Norm; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Olika Förlags bokpaket som riktar sig mot förskolan. Syftet är att se hur fördelningen mellan olika sociala kategorier ser ut samt hur dessa skildras ur ett intersektionellt perspektiv. Bilderböckernas ikonotext har utgjort grunden för analysen vilket innebär det samspel som sker mellan text och bild. LÄS MER

 3. 3. Att ta hänsyn till barnet : En studie av ikonotext i Rose Lagercrantz och Ilon Wiklands Den långa, långa resan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Berglund-Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Ikonotext; Adaptation; Barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Hur kan en bok med bilder på fallande bomber, stridsvagnar och en döende hund i en flickas armar vara en barnbok? Hur berättar man egentligen om krig, död och sorg för ett barn? Vad om skiljer barn- och ungdomslitteratur från annan litteratur har länge diskuterats och studerats. Ännu har forskare inte funnit någon definition som alla kan komma överens om, förutom det faktum att den är skriven för en tilltänkt målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Bilderbokens förmedlandeav genus i förskolan. En litteraturstudie om könsstereotypa normer ochnormbrytande i bilderböcker.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evelina Västerstig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bilderböcker är ett återkommande material som används flitigt i svenska förskolor. Barn lär sig om sin omvärld, vilka normer som råder i samhället och formar sin identitet med stöd av bland annat barnlitteratur som de möter i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Antonella Cotta Lopez; Cleo Jernsgård Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; bilderbok; flykt; förskola; narratologi; redskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi med hjälp av narratologisk metod hur flykt framställs i bilderböcker genom förlopp och perspektiv. Detta gör vi genom att analysera fyra bilderböcker utgivna efter 2015 i samband med en ökning av flyktingar runt om i världen. LÄS MER