Sökning: "ikt i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden ikt i skolan.

 1. 1. DIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jessica Helander; Emmalyn Hietala; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalt verktyg; digitalisering; app; IT; IKT; dator;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet.Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen?• Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen?• Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madeleine Fredriksson; Sofia Rudbäck Lindblom; [2019]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; arbetssätt; intresse; fritidshem;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Förstå, vilja och kunna arbeta med digitala verktyg : En studie om lärarnas relation till digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Ljungberg Kämpe; Amanda Meuller; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; digitalisering; IKT; IT; Lgr 11; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : Det har tillkommit nya mål i Lgr 11 (Skolverket 2018) gällande elevers digitala kompetens, vilket gör att skolan behöver höja den digitala kompetensen likvärdigt på alla skolor. Därmed behöver lärarna få ett bättre stöd i sitt användande av digitala verktyg och sin kompetensutveckling för att bemöta de digitala målen. LÄS MER

 4. 4. IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Persson; Jonathan Andersson; [2019]
  Nyckelord :IKT; ICT; Fritidshem;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är i en ständig utvecklingsprocess i den tid vi lever i. IKT är ett redskap som kan hjälpa lärarnas undervisning både i skolan och på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. IKT i matematikundervisningen : Matematiklärares användning och syn på IKT imatematikundervisningen för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Mohamoud Mohamoud; Carl-Henrik Kennergren; [2019]
  Nyckelord :Matematiksvårighet; matematiklärare; IKT-användning; IKT-uppfattning; IKT-kompetens;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar det mesta i samhället, så även i skolan och i lärarrollen. Syftet med studien var att undersöka matematiklärarnas IKT-uppfattning, IKT-användning och IKT-kompetens för att undervisa elever i matematiksvårighet. En tvärsnitts kvantitativ studie genomfördes via en webbaserad enkät. LÄS MER