Sökning: "illabefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet illabefinnande.

 1. 1. Cytostatikabehandling vid konstaterad bröstcancer - Illabefinnande och dess bidragande faktorer bland kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Broberg; Amanda Petersson; [2019-08-02]
  Nyckelord :bröstcancer; cytostatikabehandling; illabefinnande; biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de äldsta sjukdomarna som finns beskrivna i historien och bröstcancer är idag en allvarlig men vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Bröstcancer finns i olika stadier och kan behandlas med bland annat cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER

 3. 3. Psykiatriambulans Prehospital Psykiatrisk Resurs : Sjuksköterskors upplevelser av att vara först på plats vid ett akutlarm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Minna Backman; Jenny Borgesand; [2018]
  Nyckelord :psykiatriambulans; psykisk ohälsa; vårdande samtal; ambulanssjukvård; sjuksköterska; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Psykiatriambulansen tillkallas när en person har psykiskt illabefinnande eller vid hot om suicid. Sjuksköterskorna som arbetar i psykiatriambulansen är alltid två stycken, en psykiatrisköterska och en ambulanssjuksköterska alternativt en grundutbildad sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Stavem Jenny; [2017]
  Nyckelord :Dementia; Violence in close relationships; Abused older women; Person-Centered care; Interview study; Demenssjukdom; Våld i nära relation; Våldsutsatta äldre kvinnor; Personcentrerad vård; Intervjustudie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Enligt den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) så ska sjuksköterskan handla för att skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar. Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att uttrycka sina behov, vilket ställer krav på omgivningen att kunna läsa av kroppsspråk vid illabefinnande. LÄS MER

 5. 5. "Undrar varför ingen reagerade. Ingen reagerade" : Upplevelsen av att bli utsatt för sexuella övergrepp i barndomen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Orly Lisserow; Linda Viselli; [2017]
  Nyckelord :childhood; malaise; sexual abuse; school nurse; barndom; illabefinnande; sexuella övergrepp; skolsköterska;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige uppskattas en femtedel av barnen bli utsatta för sexuella övergrepp. Konskevenser av sexuella övergrepp i barndomen kan leda till psykisk ohälsa såsom självskada, PTSD, ångest och dålig självkänsla. Som en central del av elevhälsan har skolsköterskan till uppgift att upptäcka missförhållanden hos elever. LÄS MER