Sökning: "illabefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet illabefinnande.

 1. 1. Att bli både tåligare och känsligare efter påfrestningar - en tematisk analys av unga vuxnas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Sobel; Anna Quiding Engman; [2020]
  Nyckelord :unga vuxna; påfrestningar; identitet; identitetsutveckling; kvalitativ studie; resiliens; subjektivt välbefinnande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the experiences of young adults with self- reported distress, and how they perceived the psychological impact of their adversities in life. As a part of a larger research project, seven young adults were interviewed about different aspects of their well-being, self-esteem and situation in life. LÄS MER

 2. 2. Fast i en glasbubbla : En litteraturstudie baserad på patografier om kvinnors upplevelse av illabefinnande när de bor med en partner med demens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Mats Karttunen; Masuma Rasouli; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; illabefinnande; börda; kvinnor; partner; stödinsatser; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cytostatikabehandling vid konstaterad bröstcancer - Illabefinnande och dess bidragande faktorer bland kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Broberg; Amanda Petersson; [2019-08-02]
  Nyckelord :bröstcancer; cytostatikabehandling; illabefinnande; biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de äldsta sjukdomarna som finns beskrivna i historien och bröstcancer är idag en allvarlig men vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Bröstcancer finns i olika stadier och kan behandlas med bland annat cytostatikabehandling. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER

 5. 5. Psykiatriambulans Prehospital Psykiatrisk Resurs : Sjuksköterskors upplevelser av att vara först på plats vid ett akutlarm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Minna Backman; Jenny Borgesand; [2018]
  Nyckelord :psykiatriambulans; psykisk ohälsa; vårdande samtal; ambulanssjukvård; sjuksköterska; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Psykiatriambulansen tillkallas när en person har psykiskt illabefinnande eller vid hot om suicid. Sjuksköterskorna som arbetar i psykiatriambulansen är alltid två stycken, en psykiatrisköterska och en ambulanssjuksköterska alternativt en grundutbildad sjuksköterska. LÄS MER