Sökning: "illigal immigrants"

Hittade 1 uppsats innehållade orden illigal immigrants.

  1. 1. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Emelie Lundell; [2019]
    Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

    Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER