Sökning: "illustrated storytelling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden illustrated storytelling.

 1. 1. Let me tell you a story. Illustrated storytelling as a tool for museum learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrika Jern; [2020-02-19]
  Nyckelord :illustrated storytelling; museum; learning; museum pedagogy; child development; learning theory;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2019, 30 HECSecond Cycle2019:26.... LÄS MER

 2. 2. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång ett samskapat varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hedda Nilsson; Lovisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Co-creation of value; Storytelling; Varumärkesidentitet; Varumärkesutveckling; DART; Varumärkesimage; Samskapande; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur företag i den digitala kontexten kan stärka sin varumärkesidentitet med hjälp av fenomenet co-creation of value, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med användandet. Syftet är att undersöka hur B2C-företag som använder digital marknadsföring kan stärka sin varumärkesidentitet, med hjälp av co-creation of value och storytelling för värdeskapande. LÄS MER

 4. 4. Brand Personas with a Story - How they are created and categorized

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Céline Chauvet; Ida Vesterlund; [2018]
  Nyckelord :brand persona; storytelling; literature characters; Forster’s theory; stories; brand personality; strategic brand management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore how the phenomenon of brand personas with a story can be constructed and categorized by integrating literature theory, illustrated by case examples. There is a need for this type of study, as a profound knowledge gap exists in relation to brand personas, their stories and the creation of them as characters. LÄS MER

 5. 5. Med andra bilder inga ord. En illustrerad berättelse.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Annie Hallén; [2014-03-13]
  Nyckelord :illustration; text; format; storytelling;

  Sammanfattning : This project has been about illustration, text and format with illustration as the main communication path.A study has been made of how these three elements interact, particularly how text and format affect the illustrations. The goal has been to create an illustrated story in a form of a book. LÄS MER