Sökning: "illustration"

Visar resultat 1 - 5 av 655 uppsatser innehållade ordet illustration.

 1. 1. - How Limited Partners define and evaluate risk in Private Equity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Richard Johansson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Private Equity; Limited Partners; Risk; Definition; Evaluation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Professionella byråkratiers rekryteringsprocesser : Ur ett kollegialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Karlsson Boije; Vilma Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Kollegialitet; universitet; professionella byråkratier; advokatbyråer; beslutsprocesser; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : Kollegialitet är en styrform som forskning menar har en otydlig innebörd. En organisation som är känd för att använda sig utav kollegialitet som styrform och som står till grund för majoriteten av den existerande forskningen kring området är universitet. LÄS MER

 3. 3. Grafisk visualisering för felsökning i HMI : Hur grafikvisualisering av process kan optimera felsökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Karl Swensson; [2021]
  Nyckelord :Human-machine; interface; PLC; HMI; Människa-maskin; gränssnitt; PLC; HMI;

  Sammanfattning : För att möta dagens kvalitetskrav utan att förlora produktionstid krävs det utöver en redan automatiserad produktion även automatiserade mät- och kvalitetskontroller. På Eberspächer i Nyköping produceras avgasreningssystem till lastbilsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Påbyggnad med förstärkningstomme i befintlig byggnad : Konstruktionsval för invändig förstärkningsstomme av trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Warnerfjord; [2021]
  Nyckelord :Förtätning Påbyggnad Förstärkningsstomme Träbyggnadsteknik Byggsystem Pelare Dimensionering Lastkombination;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner har under lång tid rapporterat om en ökande bostadsbrist ilandet. För att motverka bristen behöver en nybyggnation av 60 000–70 000bostäder genomföras årligen fram till 2029. På 60-70 talet stod Sverige även dåinför stora utmaningar som följd av urbaniseringsvågen från Sveriges landsbygdtill städerna. LÄS MER

 5. 5. Illustrationer som informationsbärare : En analys av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Björklund; Golestan Rahem dost; [2021]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Fysikläroböcker; Årskurs 4–6; Multimodalitet; Kognitiv semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna läroboksanalys var att undersöka användningen av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6. Samtliga illustrationer från utvalda kapitel från fyra fysikläroböcker analyserades både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av analysmodeller baserade på Rune Petterson och Scott W. Slough m.fl. LÄS MER