Sökning: "ilo 169"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden ilo 169.

 1. 1. Implications for Sami Rights if Sweden Ratified ILO Convention No. 169

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Perdegård; [2019]
  Nyckelord :ILO; International Labour Organization; Convention No. 169; Indigenous Peoples; Sami; Reindeer Herding; Reindeer Husbandry; Sami Parliament; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden has received substantial criticism from several international organs on how the Sami people is treated. These international organs often recommend Sweden to ratify ILO Convention No. 169, which is the only instrument concerning indigenous peoples specifically which is open for ratification today. LÄS MER

 2. 2. Framing Swedish Sami Policy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Kihl; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : An ambiguity characterises Swedish Sami policy. In some regards, Sweden is securing rights for the Sami and receiving praise from international organisations. However, Sweden is also criticised for not supporting Sami interests, as for instance regarding a ratification of the ILO convention No. 169. LÄS MER

 3. 3. Sápmi mot staten - En kritisk studie av samernas landrättigheter i ljuset av det koloniala förflutna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fastighetsrätt; folkrätt; rättshistoria; landrättigheter; samiska folket; Sápmi; rennäringslagen; ILO 169; postkolonial teori; självbestämmande; girjas-målet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har vid upprepade tillfällen mottagit kritik från flera internationella människorättskommittéer med anledning av statens hantering av samernas landrättigheter. ILO 169 som stadgar urfolks rätt till land och naturresurser har inte ratificerats av Sverige. LÄS MER

 4. 4. Discourses of Sami rights in the public debate of Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Sami rights; Indigenous people; Sami people; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera hur urfolket Samernas rättigheter var beskrivna i den offentliga debatten i Sverige genom att analyser svenska artiklar. Under studien, olika konstruktioner av samiska rättigheter hittades, vilka har blivit analyserade genom metoden kritisk diskurs analys, specifikt den tre dimensionella modellen av Norman Fairclough. LÄS MER

 5. 5. En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Blandin; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; samerätt; renskötselrätt; urbefolkningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. LÄS MER