Sökning: "image differencing"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden image differencing.

 1. 1. Direct multispectral photogrammetry for UAV-based snow depth measurements

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Kathrin Maier; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aerial Vehicles UAV ; snow depth; direct photogrammetry; multispectral imagery; cryosphere;

  Sammanfattning : Due to the changing climate and inherent atypically occurring meteorological events in the Arctic regions, more accurate snow quality predictions are needed in order to support the Sámi reindeer herding communities in northern Sweden that struggle to adapt to the rapidly changing Arctic climate. Spatial snow depth distribution is a crucial parameter not only to assess snow quality but also for multiple environmental research and social land use purposes. LÄS MER

 2. 2. Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Wik; [2018]
  Nyckelord :Land change detection; image differencing; markförändringsanalys Karlstad; ekosystemtjänster; Landsat 7 8; bilddifferentiering;

  Sammanfattning : Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. LÄS MER

 3. 3. Fjärranalys av skogsskador efter stormen Gudrun : Skogens återhämtning efter den värsta stormen i modern tid

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :image differencing; change detection; Gudrun; Landsat; forest; storm damage; förändringsanalys; Gudrun; Landsat; MLC; skog; stormskador;

  Sammanfattning : Den 8:e januari 2005 inträffade en av de mest förödande stormarna i Sveriges historia då hundratusentals blev strömlösa och sju personer miste livet. Stormen Gudrun drabbade centrala Götaland värst och uppemot nio årsavverkningar skog beräknas ha fällts i vissa områden. LÄS MER

 4. 4. Automatic Classification and Visualisation of Gas from Infrared Video Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Niklas Bährecke; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optical gas imaging denotes the visualisation of gases by means of an infrared camera, which allows operators to quickly, easily, and safely scan a large area and therefore plays a major role in the early detection and repair of gas leaks in various environments within the petrochemical industry such as processing plants and pipelines, but also in production facilities and hospitals. Thereby they help to avert damage to the environment as well as to health and safety of workers or inhabitants of nearby residential areas. LÄS MER

 5. 5. Mapping Landcover/Landuse and Coastline Change in the Eastern Mekong Delta (Viet Nam) from 1989 to 2002 using Remote Sensing

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :ARFAN SOHAIL; [2012]
  Nyckelord :REMOTE SENSING; GIS; LANDCOVER LANDUSE CHANGE; ACCURACY ASSESSMENT; CHANGE DETECTION; COASTLINE CHANGE; HISTOGRAM; IMAGE THRESHOLD; BAND RATIO; MEKONG RIVER DELTA; VIETNAM; MAPPING; IMAGE DIFFERENCING; CLASSIFICATION; MAXIMUM LIKELIHOOD; POST CLASSIFICATION COMPARISON; SEA LEVEL RISE; OVERALL ACCURACY; LANDSAT TM; ETM ; PRE-PROCESSING; RADIOMETRIC NORMALIZATION; NDVI; NDSI; NDWI; IMAGE MASK;

  Sammanfattning : There has been rapid change in the landcover/landuse in the Mekong delta, Viet Nam. The landcover/landuse has changed very fast due to intense population pressure, agriculture/aquaculture farming and timber collection in the coastal areas of the delta. LÄS MER