Sökning: "image land"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden image land.

 1. 1. The effects of different acquisition strategies on brand equity and purchase intention

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Pupu Jin; [2023]
  Nyckelord :Brand image; Acquisitions and Mergers; Automobile industry; Brand equity; Purchase intention;

  Sammanfattning : Purpose - This study investigates the effect factors of brand equity and purchase intention for the original brand from the M&A perspective, involving two types of acquisitions (acquiring a medium image brand and acquiring a high-end image brand). The study object is a Chinese low-end automobile brand, Changcheng, who seeks to improve the brand. LÄS MER

 2. 2. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. LÄS MER

 3. 3. Damage Assessment of the 2022 Tongatapu Tsunami : With Remote Sensing

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Milton Larsson; [2022]
  Nyckelord :remote sensing; land cover classification; Sentinel-1; Sentinel-2; change detection; change vector analysis;

  Sammanfattning : The Island of Tongatapu, Tonga, was struck by a tsunami on January 15, 2022. Internet was cut off from the island, which made remote sensing a valuable tool for the assessment of damages. Through land cover classification, change vector analysis and log-ratio image differencing, damages caused by the tsunami were assessed remotely in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Är samer renskötare? : En intervjustudie om hur samer framställs i den svenskahistorieundervisningen på gymnasienivå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johannes Öhman; [2022]
  Nyckelord :Minority history; Sami without reindeers; Upper secondary school; Minoritetshistoria; samisk historia; Samer utan renar;

  Sammanfattning : The subject of this report was to investigate how the Sami people are portrayed in the history subject in the Swedish upper secondary school. The aim was to analyse if the image portrayed was a contributor to a generalization of the heterogeneous groups of the Sami people. LÄS MER

 5. 5. Riding the wave : En tematisk textanalys av framställningen av sydkoreansk populärkultur inom svensk journalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Ghoreishi; Felicia Brunzell; [2022]
  Nyckelord :text; culture; globalization; hallyu; article; society; media; text; kultur; globalisering; hallyu; artikel; samhälle; medium;

  Sammanfattning : This qualitative study has chosen to examine how South Korea and its popular culture isbeing portrayed in Swedish journalistic and how it may come to play a role in theportrayal of South Korea as a society. Our aim with the research was to see how SouthKorean popular culture is portrayed in Swedish journalism and to investigate whetherthe Swedish presentation of South Korean popular culture also can be used to shareperspectives regarding societal standards, and how popular culture is used engagediscussions about South Korea as a society. LÄS MER