Sökning: "image repair theory"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden image repair theory.

 1. 1. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 2. 2. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikation och Åsiktspolarisering : En studie kring SAS kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jacob Almstrand; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Image; Nationalism; Sociala medier; Image repair theory; SAS;

  Sammanfattning : I februari 2020 utmanade SAS den nationalistiska uppfattningen om vad som verkligen var skandinaviskt genom en reklamfilm. Den här filmen möttes av kritik där flera av kritikerna kritiserade utifrån ett nationalistiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Krisen i Svenska Akademien : En katt och råtta-lek med media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Stina Meyerson; Alba Volo Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Svenska Akademien; Crisis communication; #metoo; Rhetoric; Media Logic; Svenska Akademien; kriskommunikation; #metoo; retorik; medielogik;

  Sammanfattning : The research aims to examine Svenska Akademien’s external crisis communication 2017–2018, in the crisis induced by an exposition of sexual assaults and harassments by the so called "Kulturprofilen" during #metoo. Since the case is a historical event in Sweden and organizational crises of confidence, the study intends to contribute to the research field by adding knowledge about an uncharted area and case. LÄS MER

 5. 5. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER