Sökning: "image repair theory"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden image repair theory.

 1. 1. Kriskommunikationens ändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anders Olsson; Casper Radermacher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelbegrepp: Kriskommunikation; sociala medier; image repair theory; retorik; Facebook; pressmeddelanden. Traditionell kommunikation. Modern kommunikation. Keywords: Crisis communication; social media; rhetoric; press release. Traditional communication. Modern communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss inom ämnet kriskommunikation och hur denna bedrivs på den moderna dialogiska sociala mediekanalen Facebook kontra den mer traditionella monologiska formen av kommunikation via pressmeddelanden. Med Swedbanks kris gällande inblandning i penningtvättsskandalen 2019 som undersökningsobjekt har vi granskat hur kriskommunikationen bedrivs på ovanstående plattformar. LÄS MER

 2. 2. The spark of a paracrisis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Benjamin Teir; Melica Flygelholm; [2019]
  Nyckelord :paracrisis; new social movements; discourse; Arla; social media; strategic communication; framing; image repair theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis written within the field of strategic communication and digital media, aims to understand how discourse constructs the paracrisis prevailing on the dairy corporation Arla's Instagram account. A social constructivist perspective to reality and a hermeneutic approach to meaning has been the frame of reference for this study. LÄS MER

 3. 3. 466 dagar av kriskommunikation och kulturdebatt : En kritisk diskursanalys av Bokmässans kriskommunikation 2016 & 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Matilda Kristell; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; diskursanalys; retorik; debatt;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgörs av en fallstudie som undersöker hur Bokmässan har kommunicerat externt via pressmeddelanden, Facebook-inlägg och debattartiklar under krisen som utspelade sig från april 2016 till november 2017. När det blev allmänt känt att den högerextrema tidningen Nya tider skulle delta i mässan uppstod en stor debatt i svenska medier. LÄS MER

 4. 4. VAG-koncernens utsläppsskandal : En kvalitativ studie inom kriskommunikatioin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Henrik Pettersson; Marcus Sundling; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; crisis management; repairing organizational legitimacy; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.; Kriskommunikation; krishantering; legitimetsreparering; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Reactive Crisis Management.;

  Sammanfattning : Forskning inom kriskommunikation tyder på att det är viktigt som företagare att hantera kriskommunikation väl, oavsett storlek på organisationen. Utsläppsskandalen VAG-koncernen orsakade hösten 2015 skakade bilvärlden. Miljoner fordon blev påverkade av skandalen utan förvarning. I dagsläget pågår fortfarande utsläppsskandalen. LÄS MER

 5. 5. Aftonbladet i kris : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets hantering av anklagelserna gentemot sin egna medarbetare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Repair Theory; Aftonbladet; #metoo; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I samband med #metoo-kampanjen hösten 2017 anklagades en krönikör på Aftonbladet för att ha våldtagit en kvinnlig medieprofil efter en fest 2006. Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladet hanterade anklagelsen gentemot sin medarbetare men också att undersöka på vilket sätt Aftonbladet sökt att reparera sin image. LÄS MER