Sökning: "imaginära rum"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden imaginära rum.

 1. 1. Döden och skulden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Björkling; Maj Pettersson; [2012]
  Nyckelord :Ardiwan Samir; Trayvon Martin; skuld; sörjbarhet; gränsdragningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skuldens betydelse för hur ett liv värderas. Ett värdigt liv är också ett liv som sörjs när det går förlorat. Vi utgår från två fall som illustrerar hur skulden konstrueras och fästs på två pojkar, Trayvon Martin och Ardiwan Samir. LÄS MER

 2. 2. Rum för själen

  D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Minna Östman; [2009-01-27]
  Nyckelord :retreat; andliga rum; Österbotten; Japan; spiritual retreats;

  Sammanfattning : I dagens samhälle, med ett ständigt överflöd på intryck, upplevelser och materiella värden,växer behovet av rum för stillhet, kontemplation och andlighet: rum oberoende av religiösoch kulturell bakgrund, där man fri från yttre krav kan återfå kontakten med sig själv.Frågeställningarna har varit: Vad kännetecknar ett rum för själen? och Vad gör ett rumandligt? Inspirerad av sakrala rumsligheter och japansk rumsuppfattning har jag skapatimaginära vilorum för själen i min hemtrakt i Österbotten, Finland. LÄS MER

 3. 3. Skärseldens roll i föreställningen om rening eller rättvisa

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Therese Stålberg; [2009]
  Nyckelord :Purgatory; Skärselden;

  Sammanfattning :  Skärseldens uppkomst, komplicerad som den må vara, grundar sig i mångt och mycket på kyrkans behov att skapa ett mellantillstånd mellan helvetet och paradiset. Med hjälp av texter från bibeln, då främst Paulus brev, kunde den dogmatiska frågan om skärselden bryta igenom. LÄS MER

 4. 4. Naturen - en plats du aldrig har varit på 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Ellen Günther; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige lever över 80% av befolkningen i städer. Det urbana livet är fyllt av bilder och fyllt av reklambilder. På många reklambilder visas natur, naturen tycks kunna sälja allt. LÄS MER

 5. 5. Unesco, Malraux och ombildningens museum : Estetik och kosmopolitik i efterkrigstid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Håkansson; [2007]
  Nyckelord :Unesco; André Malraux; colour reproduction; imaginary museum; aesthetics and politics; Unesco; André Malraux; färgreproduktion; imaginärt museum; estetik och politik;

  Sammanfattning : An inquiry into the post-war European aesthetic and political landscape should take the international organization Unesco’s colour reproductions and travelling exhibitions of paintings into consideration. In these, the organization implements André Malraux’ idea of the “imaginary museum” as a framework for a future cosmopolitical, aesthetic (and utopian) community. LÄS MER