Sökning: "imagined communities"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden imagined communities.

 1. 1. Sverigedemokraterna och religion på mikronivå : En kvalitativ intervjustudie om Sverigedemokratiska lokalpolitikers syn på landsbygdspolitik i relation till religion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mattis Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish democrats; Xenophobia; Islamophobia; Imagined communities; Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to get an understanding of how the Swedish Democrats have such a prosperity in the countryside. The aim is also to see if, and in that case how, the Swedish Democrats uses religion as a tool to increase their voter support. LÄS MER

 2. 2. ”I framtiden kanske det kommer. Jag blir som svensk.” : En studie om narrativa identiteter och språkutveckling hos fyra eritreaner på sfi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Martina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Identity; second language education; narrative; repertoire; language practices; race; identitet; etnopoetisk metod; repertoar; språkpraktiker; makt; narrativ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra sfi-studerande (svenska för invandrare) av eritreanskt ursprung upplever sin egen språk- och identitetsutveckling genom sina egna livsberättelser. Materialet har insamlats via djupintervjuer och ett fokusgruppsamtal, transkriberats enligt etnopoetisk metod och sedan analyserats utifrån ett etnografiskt-narrativt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 4. 4. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 5. 5. Imagining the Iraqi National Identity Before and After the US Invasion of 2003 : Perception of the Sunni-Arab ethnicity

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Ahmed Kaharevic; [2019]
  Nyckelord :Iraq 2003; nationalism; Sunni; ethnicity; construction;

  Sammanfattning : This masters thesis analyses how Iraqi national identity is constructed before and after 2003. It explores what relation the national identity has to Sunni-Arab ethnicity. The study is qualitative and uses social constructivism as a methodological outline. Qualitative interviews are done with six Iraqi-Arab-Sunnis living in Sweden. LÄS MER