Sökning: "imam"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet imam.

 1. 1. Instagram profile’s effect on influencer credibility : A qualitative study on how the influencer-follower relationship is affected by the influencers credibility in relation to their Instagram profile.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Amanda Anongdeth; Halima Imam Barre; [2019]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer marketing; Influencer; Credibility; Instagram;

  Sammanfattning : Background: Through digitalization, it has now allowed people to be more linked through different social media platforms and has led to an increase in the use of these platforms such as Facebook, YouTube, Twitter and Instagram. Compared to other social media, Instagram has the highest level of involvement through time spent on the app. LÄS MER

 2. 2. Normbrytare inom islam : Svenska mediers skildring av skapandet av ett liberalt islam, baserat på tre normbrytare ur ett västerländskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida-Mari Essberg; Kevin Carlberg; [2018]
  Nyckelord :Islam; breaking the norm; norm breakers; women; imam; Muslims; lgbti; feminism.; islam; normbrytare; bryta normer; kvinnor; imam; muslimer; hbtq; feminism.;

  Sammanfattning : Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. LÄS MER

 3. 3. Mordförsöket i Strömsund : Examensarbete Journalistprogrammet, våren 2017, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. En radiodokumentär om en skjuten imam och en tafflig torped

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Adam Holmertz; Julian Evans; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. LÄS MER

 4. 4. Mordförsöket i Strömsund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Julian Evans; Adam Holmertz; [2017]
  Nyckelord :reflektionsrapport Obidkhon Nazarov;

  Sammanfattning : För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. LÄS MER

 5. 5. Matematiska förmågor genom pedagogiska applikationer : En kvalitativ studie av några pedagogiska applikationer för elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariam Hamid; Imam Tania; [2017]
  Nyckelord :Matematik; IKT; Digitala verktyg; Matematiska förmågor; Surfplatta; Applikationer; Lågstadiet; Varierad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka tio pedagogiska matematikaplikationer, utifrån frågeställningen: Vilka matematiska förmågor tränas i ett urval av pedagogiska matematikaplikationer? För att undersöka syftet används en deduktiv-metod. Resultatet redovisas genom en tabell och ett diagram som sammanfattar vilka förmågor applikationerna innehåller. LÄS MER