Sökning: "imepitoin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet imepitoin.

 1. 1. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stina Ekvall; Filippa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :dexmedetomidin; gabapentin; hund; imepitoin; trazodon;

  Sammanfattning : Djursjukvård är ett område under ständig utveckling som drivs av viljan att öka djurvälfärden och kunna hjälpa så många djur som möjligt. Ofta när detta ämne diskuteras ligger fokus på komplicerade medicinska behandlingar och exklusiv utrustning, men något som sällan ligger i fokus är hur djuren upplever situationen. LÄS MER

 2. 2. Imepitoin - framtidens förstahandsval vid epilepsi hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Imepitoin; phenobarbital; epilepsy; antiepileptic drugs; Imepitoin; fenobarbital; epilepsi; antiepileptika;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. LÄS MER