Sökning: "immaterialitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet immaterialitet.

 1. 1. Thomas Aquinas’ Universality Argument for the Immateriality of the Intellect : a reconstruction by Gyula Klima

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Cavallin; [2020]
  Nyckelord :Aquino; Aquinas; universalitetsargument; intellektets immaterialitet; Pasnau; Klima;

  Sammanfattning : The paper investigates Gyula Klima’s reconstruction of Aquinas argument for the immateriality of the intellect by the concept of human thought and its success to avoid the Content Fallacy. This fallacy, which is coined by Robert Pasnau, describes an illicit inference from a description of the nature of a thought, to what a thought represents, its content. LÄS MER

 2. 2. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 3. 3. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER

 4. 4. Tillgång eller ägande : En studie i konsumentvärde på marknaden för digital underhållningsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Sivertzen; Tom Noble; [2013]
  Nyckelord :access; ownership; stream; download; materiality; immateriality; digital media entertainment; tillgång; ägande; strömning; nedladdning; materialitet; immaterialitet; digital underhållningsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom kvalitativa intervjuer lyfta fram motpolerna kringdagens konsumtion av digital underhållningsmedia och fastställa om konsumenters syn på värdekan relateras till deras val av att antingen betala för ägandet eller för tillgänglighet av den. Metoden har bestått av åtta stycken kvalitativa intervjuer där respondenter fått frågor om sinkonsumtion av digitala underhållningsmedia inom; musik, video, spel och podcasts. LÄS MER

 5. 5. Studenter och hemförsäkringar : En studie av köpbeteende vid högskolan i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Klas Adolfsson; Johan Isaksson; Linus Petersson; [2007]
  Nyckelord :Students; insurances; sevice marketing; consumer behavior; Studenter; hemförsäkringar; tjänstemarknadsföring; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Background and problemThe Student union and Länsförsäkringar in Jönköping has an agreement that provides students at Jönköping university with subsidized insurances. The fact that none of the mentioned parties knows what the insurance market at Jönköping university actually looks like makes this an interesting field to study. LÄS MER