Sökning: "immateriell tillgång"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden immateriell tillgång.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av intellektuellt kapital : En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Moberg; Malin Haglöf; [2017]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; content analysis; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Redovisning av intellektuellt kapital - En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm Författare: Victoria Moberg och Malin Haglöf Bakgrund: Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Intellectual capital measurement practices in the Swedish banking sector : An explorative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Nordmark; [2017]
  Nyckelord :intellectual capital; IC; banking sector; Swedish banking sector; intangible assets; intangibles; resource-based view; legitimacy theory; differentiation; intellektuellt kapital; IC; banksektor; svenska banksektorn; immateriell tillgång; resursbaserad teori; legitimitetsteori; differentiering;

  Sammanfattning : Ever since its conception, Intellectual Capital has undergone substantial transformation both in terms of its general definition and its prevalence in external reports. Although consistently focusing on intangibles, over time, intellectual capital has become an area focused on intangibles in accordance with the basic principles of the Resource-Based View regarding how assets can be used to acquire sustainable superior performance. LÄS MER

 4. 4. Internt upparbetade immateriella tillgångar : En komparativ studie aveuropeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alina Berg; Sebastian Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Internally generated intangible asset; research and development; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; cross-listing; institutional theory; legitimacy theory; cultural dimensions; Internt upparbetade immateriella tillgångar; forskning och utveckling; IAS 38; IASB; FASB; ASC; Form 20-F; korsnotering; institutionell teori; legitimitetsteorin; kulturella dimensioner;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmerkunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationellaföretag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får alltstörre betydelse. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av spelarförvärv i Herrallsvenskan : En kvalitativ studie om varför fotbollsklubbarna tillåts redovisa spelarförvärv på två olika sätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sami Altun; Yasin Ouangar; [2016]
  Nyckelord :Aktivering; Fotboll; Herrallsvenskan; Immateriella tillgångar; Kostnadsföring; Nedskrivningar; Redovisning; Spelarförvärv; Spelarkontrakt; Svenska Fotbollsförbundet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Allsvenska fotbollsklubbar har idag möjlighet att redovisa förvärvade spelarkontrakt på två olika sätt, antingen som en immateriell tillgång i balansräkningen eller som en kostnad i resultaträkningen. Då det finns två olika redovisningsmetoder kan det ge ekonomiska konsekvenser. LÄS MER