Sökning: "immateriella kulturvärden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden immateriella kulturvärden.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Belysning och kulturvård : Att vårda med ljus eller vårda ljuset

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Amanda Sandvik; [2020]
  Nyckelord :conservation; lighting; cultural significance; kulturvård; belysning; kulturvärden;

  Sammanfattning : Belysning i kulturhistoriskt värdefulla miljöer är en komplicerad fråga, där generella riktlinjer och råd saknas. Kulturvården och belysningsbranschen sitter på stor kompetens inom sina respektive områden och här finns stor potential till värdefulla samarbeten över branschgränsen. LÄS MER

 3. 3. Mint & vintage : bevarande : hur, vad och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Calles; [2009]
  Nyckelord :landskapsbevaring; Norra sorgenfri;

  Sammanfattning : Städerna växer och stadens områden ändrar funktion. Bland annat blir de tidigare perifera områdena mer cent­rala och därigenom även verksamheterna som varit place­rade där, t.ex industriområden. LÄS MER