Sökning: "immateriella tillgångar."

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden immateriella tillgångar..

 1. 1. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Vad är värderelevant? : En kvantitativ studie om värderelevans inom immateriella tillgångar med fokus på goodwill, forskning och utveckling samt patent på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Isaksson; Emanuel Svensson; Albin Kadin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investerares perspektiv på användbarheten av immateriella tillgångar i finansiella rapporter : En kvalitativ studie ur ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Olsson; Jacob Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :intangible assets; financial statements; decision-making; usefulness; accounting; information asymmetry; user-perspective; immateriella tillgångar; finansiella rapporter; beslutsunderlag; användbarhet; redovisning; informationsasymmetri; användarperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Intangible assets is a thoroughly discussed subject in accounting research. Given the technological advances, intangibles become more common in today’s corporations. LÄS MER

 4. 4. Kan mindre företags val av K-regelverk förklaras utifrån institutionell teori?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Augbeck; Viktor Lagnéus; Isac Larsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionell teori; Beslutsteori; Isomorfism; K2; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Can smaller companies choice of K-regulations be explained with institutional theory? Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Emil Augbeck, Viktor Lagnéus and Isac Larsson Advisor: Kristina Artsberg Key words: Institutional theory, Decision theory, Isomorphism, K2, K3 Purpose: The purpose of this essay is to evaluate if institutional theory can be used to explain smaller companies' choice of K-regulation. This is to create a better understanding of which factors that affect companies' choice of K-regulation. LÄS MER

 5. 5. Humankapital- En trendsättare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Pettersson; Fredrik Wessner; Samuel Net; [2020]
  Nyckelord :Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. Rapportering. Immateriella tillgångar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital - En trendsättare? Seminariedatum: 17 januari 2020. Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Axel Pettersson, Fredrik Wessner och Samuel Net Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. LÄS MER