Sökning: "immature bone"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden immature bone.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Load Magnitudes on Longitudinal Growth of Immature Bones

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Dahlgren; [2018]
  Nyckelord :growth plate; immature bone; metatarsal; longitudinal growth; load magnitude;

  Sammanfattning : In vivo studies of mechanical loading on bone have suggested that load magnitude is one of the parameters that play a vital role in bone adaptation. This study examined how longitudinal growth of immature rat metatarsals is affected by different load magnitudes. LÄS MER

 3. 3. Influence of loading on bone growth at the growth plates in immature rat metatarsals

  Master-uppsats, KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

  Författare :Mofya Mainda; Philip Wernstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Growth of different bones in children is facilitated by different mechanisms according to the anatomical site and function of the bone. Longitudinal bone formation in long and short bones occurs in the cartilaginous growth plates located at each end of the growing bone through a process known as endochondral ossification. LÄS MER

 4. 4. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linn Lindström; [2017]
  Nyckelord :dama dama; cost of reproduction; home range size; sexual dimorphism;

  Sammanfattning : Energy and time are two of the most important factors limiting the investment spent on reproduction for an organism. Due to this limitation, individuals have to balance between using energy for maintenance or growth and using it for reproduction. LÄS MER

 5. 5. Differentiation Therapy of Acute Myeloid Leukemia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Moa Larsson; [2017]
  Nyckelord :AML; Leukemia; Acute Myeloid Leukemia; Differentiation Therapy; Differentiation; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Medicine and Health Sciences; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Acute myeloid leukemia (AML) is characterized by a differentiation block in the myeloid lineages of the hematopoiesis. After the success of the all-trans retinoic acid (ATRA) differentiation therapy which overcomes this differentiation block for AML subtype acute promyelocytic leukemia, attempts have been made to find similar therapies for the remaining subtypes. LÄS MER