Sökning: "immersiom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet immersiom.

  1. 1. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
    Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

    Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER