Sökning: "immersion"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade ordet immersion.

 1. 1. EXPANDING NARRATIVE EMPATHY Exploring “Dynamic” Empathy in The Left Hand of Darkness

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brian Bell; [2019-09-04]
  Nyckelord :Narrative Empathy; Reader Immersion; Ursula K. Le Guin; Reader Immersion;

  Sammanfattning : Narrative empathy, the sharing of a feeling between a reader and characters, is oftenthought of as a 'static' phenomenon; either it is present, or not in a given story. Yet, on scrutiny,narrative empathy seems quite fluid, its connective strength ebbing and flowing throughout astory. LÄS MER

 2. 2. Measuring Immersion and Enjoyment in a 2D Top-Down Game by Replacing the Mouse Input with Eye Tracking

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Fransson; Teemu Hiiriskoski; [2019]
  Nyckelord :Eye tracking; Immersion; Enjoyment; 2D top-down game; Video game;

  Sammanfattning : Background. Eye tracking has been evaluated and tried in different 2D settings for research purposes. Most commercial games that are using eye tracking use it as an assistive extra input method and are focused around third or first person. There are few 2D games developed with eye tracking as an input method. LÄS MER

 3. 3. Audiovisuell Perception och immersion : En kvalitativ undersökning av en multimodal installation i förhållande till rummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Saman Deriss; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; Immersion; Multimodal; Projectionmapping; Perception; Augmented Reality; Installation;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskning genom design och kvalitativa undersökning är att skapa en audiovisuell installation vilket mäts av en fokusgrupp för att se om fenomenet Immersion uppnås hos informanterna. Det är informanternas kollektiva och subjektiva upplevelse av installationen som ligger till grund för studiens resultat och berör frågor inom det audiovisuella området. LÄS MER

 4. 4. Performance in game environments with Shadow Maps based on Level of Detail

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; Lucas Persson; [2019]
  Nyckelord :Shadow Maps; Level of Detail; Computer Graphics; Optimization; Immersion;

  Sammanfattning : Background To be able to push game standards further and further, different graphics techniques have to be implemented by game developers. By utilizing some of those techniques, comes cost in the form of performance issues. LÄS MER

 5. 5. Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram? : En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Angelica Ingólfsson; [2019]
  Nyckelord :bildformat; receptionsforskning; immersion; user engagement; transmedial storytelling; Instagram;

  Sammanfattning : Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. LÄS MER