Sökning: "immersion"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet immersion.

 1. 1. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 2. 2. Neuromuscular function and systemic immune response following a simulated soccer match: potential predictors of injury risk and recovery effect of post-match hot and cold water immersion

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objective: The injury incidence in youth soccer remains high, and the incidence pattern suggests an increased susceptibility to injury during fatigue. However, the support for the recovery modalities used in professional soccer, such as cold/hot water immersion (CWI/HWI), is either conflicting or lacking. LÄS MER

 3. 3. The effect of red-light sources on the player experience of a horror game level

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Irma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Horror games; 3D modeling; lighting in video games; color study; color psychology; red;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the color red can potentially affect the player’s perception of horror game environments. The test was conducted by asking participants to play through a horror level made in Unreal Engine 4 which used realistic-looking assets. LÄS MER

 4. 4. Relaying emotional feedback from visual cues into a procedural evolutionary system : A Game: Forest Moon

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jeff Persson; Tim Wennerberg; [2022]
  Nyckelord :Procedural content generation; Experience driven procedural content generation. Immersion; Video games;

  Sammanfattning : Video games often include various creatures within their games, these creatures often give the world in which they inhabit a richer experience for the player. Creating these creatures can be costly, to lower these costs procedural content generated creatures could be used instead. LÄS MER

 5. 5. Postapokalypsens Ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elias Rodriguez; Kent Tieu; Felix Bjarnestam; [2022]
  Nyckelord :Spatialized sound; Soundwalk; Cataloguing; Moodboards; Design-in-practice; Reverberation Reverb; Background sound; Spatiliserat ljud; Soundwalk; Cataloguing; Moodboards; Design-in-practice; Efterklang Reverb; Bakgrundsljud;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om att undersöka hur designprocessen för en postapokalyptiskmiljö kan gå till utan att förlita sig på det visuella, och istället skapa en helt auditiv upplevelse.För att utföra detta har vi i denna artikel samlat olika källor som berättar om vad en immersivmiljö består av och vilka avgörande faktorer en design måste ta hänsyn till. LÄS MER