Sökning: "immersion"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet immersion.

 1. 1. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 2. 2. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 3. 3. Medborgaren som hittade kontrollen. Svenskämnet och den intermedierade kontrollen i spelen Hellblade: Senua’s Sacrifice och What remains of Edith Finch

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Brodd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper analyses sequences from the games Hellblade: Senuas sacrifice and What remains of Edith Finch. This paper investigates how the games promote what Martha Nussbaum calls narrative imagination, it also examines the relevancy of using narrative computer games alongside literature in the school subject of Swedish in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Procedural Narrative Generation Through Emotionally Interesting Non-Player Characters

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ioseff Griffith; [2018]
  Nyckelord :procedural content generation; procedural narrative; emotionally interesting non-player characters; immersion;

  Sammanfattning : Procedural content generation is a technique used to produce a wide range of computer-generated content in many industries today, the video game industry in particular. This study focuses on how procedural content generation can be applied to create emotionally interesting non-player characters and through this, generate narrative snippets that can immerse and interest a reader. LÄS MER

 5. 5. Creating Augmented 360 Experiences with Focus on People with Mobility Impairments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julio Andres Tapia Escobar; Ruba Abou Torab; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Having mobility impairments affects the physical side of a person but will also the psychological and the mental one. This will cause to limit the access to the outside environment which has negative influence on person's life satisfaction. LÄS MER