Sökning: "immigrant students"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden immigrant students.

 1. 1. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 2. 2. Intercultural Communication Barriers among Future Leaders & Followers : A study on Intercultural communication barriers in Swedish multicultural work settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nida Asghar; Anika Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Intercultural Communication ICC ; ICC Barriers; Swedish multicultural work settings; Management of ICC barriers; High-context culture; Low-context culture; International participants;

  Sammanfattning : This is an era of globalization due to which the world has become a Global Village and organizations are transforming into multicultural firms while increasingly building diverse teams. However, due to the organizations’ tendency towards becoming international, individuals worldwide travel and migrate from one society to another. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av nyanlända elever på fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidspersonal arbetar vid inkludering av nyanlända elever på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Tornberg; Emilia Thomke; [2020]
  Nyckelord :fritidshem; fritidspersonal; inkludering; nyanlända;

  Sammanfattning : Den här fenomenografiska studie syftar till att bidra med kunskap om hur fritidspersonal arbetar vid inkludering av nyanlända elever med olika etniska bakgrunder. Studien undersöker detta med utgångspunkt i följande frågeställningar: ”Vilka metoder uppfattar fritidspersonal främjar inkludering av nyanlända elever med olika etniska bakgrunder?” och ”Vilka utmaningar uppfattar fritidspersonal att det finns i arbetet med att främja inkludering av nyanlända elever med olika etniska bakgrunder?”. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i fritidshem : En kvalitativ studie om hur nyanlända elever inkluderas i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nina Alestam; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; fritidshem; sociokulturellt perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och klargöra hur lärare inom fritidshem arbetar för att bidra till inkludering av nyanlända elever i elevgruppen på fritidshem. Studien synliggör även vilka svårigheter lärarna möter i arbetet med inkludering av nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. Medborgare på skilda villkor? : En studie om samhällskunskapsläraresförutsättningar för medborgarbildning på studie- och yrkesförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Käcko; [2020]
  Nyckelord :Medborgarbildning; Samhällskunskap; Samhällskunskapslärare; Studie- och yrkesförberedande program; Socialisation; Kvalifikation; Subjektifikation; Ramfaktorteori; Intervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to broaden the understanding of the opportunities and challenges ofcitizenship education by analyzing Civics teachers' experiences of translating their perceptions ofthe mission into practice on academic and vocational programmes. More precisely, the broadeninghas been accomplished through describing similarities and differences between the conditions onthe basis of qualitative interviews with three teachers. LÄS MER