Sökning: "immigranter"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet immigranter.

 1. 1. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors upplevelser av att vårda ur ett transkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Sandra Brun; Noor Samir Ismail; [2022-01-27]
  Nyckelord :Transkulturell vård; barnmorskors upplevelser; kvinnliga immigranter; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell innebär att förstå varandra även när språk, religion och kulturella traditioner skiljer sig åt. Sverige är ett mångkulturellt land, där 19,7% av befolkningen var födda i ett annat land än Sverige. LÄS MER

 3. 3. Svensk-japaners informationspraktiker under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Atsuko Yamazaki; [2022]
  Nyckelord :Information practice; Immigrants; Japanese; Pandemic; Sweden; Japan; Informationspraktiker; immigranter; svensk-japaner; pandemin; Sverige; Japan;

  Sammanfattning : The ongoing covid-19 pandemic has changed the information practices of people, including Japanese immigrants to Sweden. This study aims to clarify the characteristics and problems of everyday information practices of the study group, i.e. Swedish-Japanese, during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 4. 4. Win-Win Integration i svenska samhället mellan äldre svenskar och immigranter : En intervjustudie om integrationen mellan äldre svenskar och immigranter utifrån Win-Win.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hazem Alheeb; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : -  Hur integreras flyktingkvinnor på den svenska arbetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Viktor Järvå Askenberg; Robert Sandin; [2022]
  Nyckelord :Flyktingar; Kvinnor; Immigranter; svenska arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : This essay studies trends from earlier inflows of refugee women to Sweden. The study uses aggregated data to conduct the trends, with help of earlier studies and theories. The aim is to give an insight into what to expect from future inflows of refugee women into the Swedish labour market. LÄS MER