Sökning: "immigrants rättighet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden immigrants rättighet.

 1. 1. Arbete - rättighet, skyldighet elller säkerhet? - en diskursanalys kring diskussionen om arbete och integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Emilsson; [2010]
  Nyckelord :integration; politik; arbete; diskurs; Laclau Mouffe; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates how employment as a concept is used in the discussions about integration policy. With the supposition that employment is regarded as one of the most important factors of integration, it studies the arguments that endorse this supposition in texts on integration policies. LÄS MER

 2. 2. Har alla rätt till vård? : En idé- och ideologianalys av debatten om papperslösa personers rätt till hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Kajsa Holm; [2010]
  Nyckelord :Papperslösa; irreguljära immigranter; hälsa; rättigheter; medborgarskap; välfärdsstaten; idé- och ideologianalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att belysa hur offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till vård ser ut i Sverige. Studien hade en kvalitativ ansats. Metoden som användes var idé- och ideologianalys och med hjälp av denna analyserades ett antal tidningsartiklar. LÄS MER