Sökning: "immigration policy sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden immigration policy sweden.

 1. 1. A socio-legal study of the Swedish anti-discrimination policy and its implementation in the labour market : Discrimination against immigrants in the labour market and its affect

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ahmedin Osman Ahmedin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The point of departure for this study is that people with immigrant backgrounds are discriminated in the Swedish labour market and they are discriminated on several grounds. Discrimination is violation against human rights and it affects gender equality and integration policy negatively. LÄS MER

 2. 2. Konflikt och förändring i svensk arbetskraftsinvandringspolitisk debatt 2008–2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspian Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :labour migration; migration policy; parliamentary debate; conflict dimensions; type-arguments; arbetskraftsinvandring; migrationspolitik; riksdagsdebatter; konfliktdimensioner; typargument;

  Sammanfattning : Sveriges migrationspolitik och debatten om den har genomgått betydande förändringar under de tio år som följt reformen av systemet 2008. Den här uppsatsen tittar på debatten i riksdagen om arbetskraftsinvandring från 2008 till 2018 och svarar på två frågor. 1. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the political debate on citizenship testing in Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nora Lindström; [2018-06-12]
  Nyckelord :engelska; SIK; citizenship testing; language testing; civic integration policy; immigration; political discourse; UK; Sweden; Europe;

  Sammanfattning : In recent decades, more and more countries in the Western world have introduced higher requirements on language and civics skills for the granting of citizenship. This tendency has been referred to by Joppke (2007) as ‘the civic integration policy trend’. LÄS MER

 4. 4. Mass challenge or vital necessity? An evaluation of Swedish post-war immigration in a general equilibrium framework

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Markus Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Immigration; Fiscal policy; Welfare; Computable general equilibrium CGE model; Overlapping generations OLG ;

  Sammanfattning : Using a computable general equilibrium model with overlapping generations, this thesis analyses the impact of post-war immigration (1960-2015) on the Swedish economy. Three counterfactual scenarios are compared with a baseline scenario based on the observed economic development of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Immigration and House Prices in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lena Sophia Müller; [2018]
  Nyckelord :housing market; immigration; house prices; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Over the last two decades Sweden became one of the European countries with the highest levels of immigration. About the same time the country experienced a substantial boom in house prices. LÄS MER