Sökning: "immobilization"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet immobilization.

 1. 1. Explicit consideration of microbes in quantification of gross N rates based on N-tracing model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tsai-wei Tang; [2022-01-26]
  Nyckelord :N-tracing model; microbial biomass; gross N quantification; organic N; mineralization; immobilization;

  Sammanfattning : When studying the nitrogen cycle in soils, the principle of 15N isotope dilution and enrichment is commonly used to measure gross N transformation rates. The measuring data of both organic and inorganic nitrogen substrates are therefore be analysed by Ntrace model. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av spinal rörelsebegränsning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Jönsson; Emelie Stackelberg; [2022]
  Nyckelord :The ambulance nurse; experiences; care; spinal injury; spinal restriction; trauma; Ambulanssjuksköterskan; upplevelser; omhändertagande; spinal skada; spinal rörelsebegränsning; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma förekommer över hela världen och olyckor står för den främsta dödsorsaken hos personer under 45 år, både internationellt och nationellt. Trauma är en av de vanligaste orsakerna till akuta skador i halskotpelaren och halsryggmärgen. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the stability of immobilized lipases from Rhizomucor miehei and Rhizopus oryzae in high oleic sunflower oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Jinxu Xu; [2021]
  Nyckelord :lipase; immobilization; oxidation; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lipase is one of the most useful enzymes in food industry, which can catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters. However, the high cost due to the poor operation stability of lipase hinders the wide use of it. LÄS MER

 4. 4. Icke-invasiva omvårdnadsåtgärder för patienter med obstipation på äldreboende som är 65 år och äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alexander Andersson; Ida Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Icke-invasiv; Obstipation; Sjuksköterska; Äldre; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara obstiperad innebär fysiskt och psykiskt lidande som påverkar livskvaliteten negativt. Försämrat vätskeintag, fiberfattig kost, immobilisering, sjukdom och läkemedel är riskfaktorer för att drabbas av obstipation. En hög ålder och kvinnligt kön innebär en ytterligare ökad risk för att drabbas. LÄS MER

 5. 5. Generation and characterization of a prostate-specific membrane antigen positive eukaryotic cell system for phage selection

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Linda Ehrenborg; [2021]
  Nyckelord :PSMA; Affibody molecules; Directed evolution; phage display; flow cytometry; PSMA; affibody; riktad evolution; fagdisplay; flödescytometri;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common cancer types worldwide. However, current diagnostic approaches and treatments are invasive and unspecific. Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is an ideal biomarker for prostate cancer and can act as a target for therapeutic or diagnostic agents. LÄS MER