Sökning: "immunhistokemi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet immunhistokemi.

 1. 1. Immunhistokemisk undersökning av slemhinnepemfigoid och orala lichenoida reaktioner med epitelsläpp - En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dennis Odobasic; Marcel Mysliwiec; [2020]
  Nyckelord :C3d; immunohistochemistry; laminin-5; mucous membrane pemphigoid; oral lichenoid reactions; immunhistokemi; IHC; orala lichenoida reaktioner; OLR; slemhinnepemfigoid; MMP;

  Sammanfattning : Syfte: Är att ta reda på om man med hjälp av immunhistokemi (IHC) med infärgning av antikroppar mot laminin-5 och C3d kan särskilja mellan slemhinnepemfigoid (MMP) och orala lichenoida reaktioner (OLR) med epitelsläpp. Vidare undersöks graden inflammation för MMP och OLR för att fastställa om det går att se ett samband mellan grad av inflammation och antikroppsinfärgning. LÄS MER

 2. 2. Optimering av immunhistokemisk infärgning för PAX8 med klon SP348

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Ekström; [2020]
  Nyckelord :Indirekt immunhistokemi; OptiView DAB IHC detektion kit; PAX8; SP348; UltraView Universal DAB kit;

  Sammanfattning : Paired box protein - 8 (PAX8) är ett protein kodat av PAX8-genen som lokaliseras i kromosom 2. PAX8 reglerar transkriptionen för organogenesen av tyreoidea, placenta, njure samt innerörat. MRQ-50 är en klon mot PAX8 som används för klinisk patologisk diagnostik inom Region Skåne. LÄS MER

 3. 3. Kan antikropp klyvd caspase-3 vara en markör för recidiverande aftös stomatit?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Cazandra Kjelland; Maria Persson; [2018]
  Nyckelord :aftös; afte; caspase-3;

  Sammanfattning : Recidiverende aftös stomatit (RAS) är vanligt förekommande inflammatoriska sår som drabbar den orala mukosan. Studiens syfte är att genom en laborativ jämförelse mellan biologiska snitt av traumatiska sår och recidiverande aftös stomatit ta fram en immunhistokemisk metod för diagnostisering av RAS. LÄS MER

 4. 4. Framställning av positiva kontroller för immuncytokemi med vätskebaserad cytologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Sverkersson; [2018]
  Nyckelord :Immuncytokemi; positiva kontroller; immunhistokemi; vätskebaserad cytologi;

  Sammanfattning : Immuncytokemi (ICC) har blivit en framgångsrik metod inom cancerdiagnostiken. ICC bygger på antikropps- och antigenreaktion då infärgning med specifika antikroppar kan lokalisera strukturer hos celler. LÄS MER

 5. 5. Immunhistokemi - Utvärdering av antikropp mot pHH3 som potentiell markör för mitos vid diagnostisering av duktal bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hannah Sonesson; [2017]
  Nyckelord :IHC; pHH3; Ki67; bröstcancer; mitos; gradering;

  Sammanfattning : Duktal bröstcancer är den vanligaste formen av invasiva brösttumörer. Graderingssystemet för bröstcancer har definierats av Elston och Ellis och är baserat på tre parametrar. En av dessa är räkning av antal mitoser på preparat färgade med Hematoxylin och Eosin (HE). LÄS MER