Sökning: "immunhistokemi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet immunhistokemi.

 1. 1. Kan antikropp klyvd caspase-3 vara en markör för recidiverande aftös stomatit?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Cazandra Kjelland; Maria Persson; [2018]
  Nyckelord :aftös; afte; caspase-3;

  Sammanfattning : Recidiverende aftös stomatit (RAS) är vanligt förekommande inflammatoriska sår som drabbar den orala mukosan. Studiens syfte är att genom en laborativ jämförelse mellan biologiska snitt av traumatiska sår och recidiverande aftös stomatit ta fram en immunhistokemisk metod för diagnostisering av RAS. LÄS MER

 2. 2. Framställning av positiva kontroller för immuncytokemi med vätskebaserad cytologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jessica Sverkersson; [2018]
  Nyckelord :Immuncytokemi; positiva kontroller; immunhistokemi; vätskebaserad cytologi;

  Sammanfattning : Immuncytokemi (ICC) har blivit en framgångsrik metod inom cancerdiagnostiken. ICC bygger på antikropps- och antigenreaktion då infärgning med specifika antikroppar kan lokalisera strukturer hos celler. LÄS MER

 3. 3. Immunhistokemi - Utvärdering av antikropp mot pHH3 som potentiell markör för mitos vid diagnostisering av duktal bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hannah Sonesson; [2017]
  Nyckelord :IHC; pHH3; Ki67; bröstcancer; mitos; gradering;

  Sammanfattning : Duktal bröstcancer är den vanligaste formen av invasiva brösttumörer. Graderingssystemet för bröstcancer har definierats av Elston och Ellis och är baserat på tre parametrar. En av dessa är räkning av antal mitoser på preparat färgade med Hematoxylin och Eosin (HE). LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en immunhistokemisk panel för malignt melanom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Malignt melanom; CK18; HMB-45; Melan-A; S100; SOX10; Synaptophysin; Desmoplastiskt melanom;

  Sammanfattning : För att diagnostisera malignt melanom och dess undergrupper används immunhistokemi för att färga in celler som uttrycker specifika protein. Särskilt desmoplastiska melanom kan initialt felbedömas baserat på utseendet som ärr, och det är därför viktigt att ha sensitiva antikroppar för att diagnostisera dem. LÄS MER

 5. 5. Ezrin som prognosmarkör för rektalcancer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Lindholm; [2015]
  Nyckelord :ezrin; immunhistokemi; lokalrecidiv; prognosmarkör; rektalcancer; tissue microarray; tumörmarkör;

  Sammanfattning : Rektalcancer drabbar cirka 2000 personer i Sverige per år. Trots förbättringar i preoperativ utredning och behandling, utgör fortfarande lokalrecidiv (lokalt återfall i bäckenet) ett allvarligt problem. I dagsläget överlever inte majoriteten av patienterna som får ett lokalrecidiv. LÄS MER