Sökning: "immunmedierad retinopati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden immunmedierad retinopati.

  1. 1. Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Emelie Olovsson; [2016]
    Nyckelord :hund; sudden retinal degeneration syndrome; immunmedierad retinopati; dog; immune-mediated retinopathy;

    Sammanfattning : Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom? SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. LÄS MER