Sökning: "immunohistochemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet immunohistochemistry.

 1. 1. Histopatologiska skillnader mellan periimplantitlesioner med olika kliniska utseenden - En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sara Arvidsson; Kristin Wennberg; [2019]
  Nyckelord :Peri-implantitis; Inflammatory patterns; Immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det histopatologiska utseendet hos humana periimplantit-lesioner i relation till lesionens kliniska utseende. Periimplantit-vävnad lokaliserad runt 15 implantat avlägsnades kirurgiskt från 13 individer. LÄS MER

 2. 2. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER

 3. 3. Chronic wasting disease och risker för Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :chronic wasting disease; CWD; prion; smittspridning; älg; hjortdjur;

  Sammanfattning : Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som framförallt drabbar hjortdjur. Prionerär infektiösa protein som orsakar olika typer av transmissibla spongiforma encefalopatier. Andra prionsjukdomar är bovin spongiform encefalopati, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och scrapie. LÄS MER

 4. 4. Kan antikropp klyvd caspase-3 vara en markör för recidiverande aftös stomatit?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Cazandra Kjelland; Maria Persson; [2018]
  Nyckelord :aftös; afte; caspase-3;

  Sammanfattning : Recidiverende aftös stomatit (RAS) är vanligt förekommande inflammatoriska sår som drabbar den orala mukosan. Studiens syfte är att genom en laborativ jämförelse mellan biologiska snitt av traumatiska sår och recidiverande aftös stomatit ta fram en immunhistokemisk metod för diagnostisering av RAS. LÄS MER

 5. 5. Morbillivirus hos säl och hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michaela Toni; [2018]
  Nyckelord :valpsjuka; sälpest; vaccination; smittspridning; patogenes; diagnostik;

  Sammanfattning : Canine morbillivirus (CMV) och Phocine morbillivirus (PMV) är tidigare kända som Canine Distemper Virus (CDV) och Phocine Distemper Virus (PDV). CMV drabbar vanligen hundar och andra karnivorer i åldrarna 3-6 månader medan PMV främst drabbar sälar. Virusen tillhör familjen Paramyxoviridae och genus morbillivirus. LÄS MER